Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Vai trò của thực vật: Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?

CHIA SẺ
Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?; Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh – Chương Vai trò của thực vật. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định ?

2. (4đ). Nguyên nhân gì khiến cho đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút ? Vì sao cần phải tích cực trồng cây, gây rừng ?

3. (3đ). Thực vật có vai trò gì đối với nguồn nước ?


1. (3đ).     Trong quá trình quang hợp, thực vật lấy vào khí cacbônic và nhả ra khí ôxi nhưng trong quá trình hô hấp thì ngược lại. Vì vậy, nhờ quá trình quang hợp và hô hấp của thực vật mà hàm lượng các khí này trong không khí được ổn định.

2. (4đ).   Đa dạng thực vật ở Việt Nam bị giảm sút do nhiều loài cây có giá trị kinh tế đã bị khai thác bừa bãi, cùng với sự tàn phá tràn lan các khu rừng để phục vụ nhu cầu đời sống. Nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng, môi trường sống của chúng bị thu hẹp hoặc mất đi, nhiều loài trở nên hiếm, một số loài có nguy cơ bị tiêu diệt.

    Cần phải tích cực trồng cây, gây rừng để bảo vệ môi trường sống của chính chúng ta. Các sản phẩm từ thực vật là nguồn cung cấp chất hữu cơ cho các sinh vật khác trên Trái Đất.

3. (3đ).   Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm .Nước mưa sau khi rơi xuống rừng sẽ được giữ lại một phần và thấm dần xuống các lớp dưới tạo thành dòng chảy ngầm, rồi sau đó chảy vào các chỗ trũng tạo thành suối, sông… Đó là nguồn nước quan trọng cung cấp cho sinh hoạt và nông nghiệp. Như vậy, có rừng không những tránh được nạn hạn hán mà còn bảo vệ được nguồn nước ngầm.