Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Lá: Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

CHIA SẺ
Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?; Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Lá. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

2. (4đ). Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.

3. (3đ). Sự biến dạng của lá có ý nghĩa gì ? Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai để làm gì ?


1. (3đ). Nước do rễ hút lên, chỉ một phần nhỏ được cây dùng chế tạo chất hữu cơ còn phần lớn thoát ra ngoài qua lá. Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Ngoài ra, sự thoát hơi nước còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát khi trời nắng gắt và tránh nhiệt độ cao đốt nóng lá.

2. (4đ). Khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm mục đích làm giảm sự thoát hơi nước qua lá khi cây chưa bén rễ. Khi đánh cây, bộ rễ bị tổn thương nên lúc mới trồng rễ chưa thể hút nước để bù vào lượng nước đã mất qua lá. Lúc đó, nếu bị mất nhiều nước quá cây có thể bị héo rồi chết.

3. (3đ). Chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số cây lá đã bị biến dạng thực hiện những chức năng khác.

Ví dụ lá biến thành gai, lá biến thành tua cuốn hoặc tay móc, lá vảy, lá dự trữ chất hữu cơ, lá bắt mồi…

Lá của một số loại cây xương rồng biến thành gai để giảm bớt sự thoát hơi nước trong điều kiện khô hạn.