Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Địa lớp 6 – THCS...

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Địa lớp 6 – THCS Than Uyên 2016

CHIA SẺ

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Địa lí lớp 6: Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất?

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ GIỮA HỌC KÌ I LỚP 6

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

1 ( 2 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng ở đầu ý đúng trong các câu sau:

a) Mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm do:

A. Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây.

B.Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Đông sang Tây.

C.Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

D.Trái Đất chuyển động từ Đông sang Tây.

b) Việt Nam ở khu vực giờ thứ 7, khi Luân Đôn là 2 giờ thì ở Hà Nội là:

A. 5 giờ.                     
B.7 giờ.                  
C.9 giờ.             
D.11giờ.

c) Đại dương chiếm khoảng mấy phần diện tích bề mặt Trái Đất?

A. 1 phần 3.

B.2 phần 3.

C.2 phần 4.

D.3 phần 4.

d) Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt đất là:

A. tạo ra các nếp uốn.

B.tạo ra các đứt gãy.

C.làm cho địa hình bề mặt đất thêm gồ ghề.

D.san bằng, hạ thấp địa hình.

2 (1 điểm)

Chọn các cụm từ cho trước trong ngoặc (đỉnh nhọn, đỉnh tròn, trên 500m, 200m, nhô cao, mực nước biển) điền vào những chỗ chấm (…) để có khái niệm đúng về núi.

Núi là một dạng địa hình ……..(1)…………rõ rệt trên mặt đất. Độ cao của núi thường trên……(2)…. so với…………(3)………………, có…….(4)……., sườn dốc.

II. Tự luận ( 7 điểm)

3: (4,5 điểm)

Dựa vào hình vẽ dưới đây và kiến thức đã học:

Thi - kiểm tra kì 1 môn Địa lớp 6

Hãy cho biết:

a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng nào?

Nhận xét về độ nghiêng và hướng nghiêng của trục Trái Đất vào các ngày hạ chí, đông chí, xuân phân và thu phân.

b) Nguyên nhân của hiện tượng mùa và sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh trên Trái Đất.

4 (2,5 điểm)

a) Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa và hiện tượng động đất?

b) Con người đã có những biện pháp gì để hạn chế bớt những thiệt hại do động đất gây ra?

CHIA SẺ