Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5 Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 toán trường Tiểu...

Đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5 toán trường Tiểu học Tứ Yên năm 2016

CHIA SẺ

Đề kiểm tra định kì giữa học kì 1 Toán lớp 5 năm học 2015 – 2016 trường Tiểu học Tứ Yên

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TỨ YÊN

BÀI THI KIỂM ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ I

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Toán-Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

Bài 1: Viết các số sau:

a/ Năm phần mười……………………………

b/ Sáu mươi phần chín trăm………………………….

c/ Bốn mươi ba phần nghìn…………………………………..

d/ Hai và bốn phần chín……………………………..

Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 9 m 6 dm =……………………….m           c/ 2 cm5 mm2 =………………………….cm2

b/ 5 tấn 62 kg =…………………….tấn         d/ 1/3 phút =………………………………..giây

Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a/ Chữ số 8 trong số thập phân 95,824 có giá trị là:

b/ viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900              
B.3,09                
C.3,9                  
D.3,90

c/ 3 phút 20 giây = ………………….giây. Số viết vào chỗ chấm là:

A. 50                  
B.320                  
C.80                    
D.200

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a/ 286,34 + 521,85          b/ 516,40 – 350,28          c/ 2504 x 35                 d/ 4554 : 18

Bài 5: Một bếp ăn chuẩn bị cho 36 người ăn trong 50 ngày. Nhưng thực tế có 60 người ăn, hỏi số gạo đã chuẩn bị đủ dùng trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau)

Bài 6: Một khu vườn hình vuông có chu vi 1000m. Diện tích khu vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?


Hướng dẫn chấm đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán lớp 5

Một người ăn hết số gạo trong số ngày là:

36 x 50 = 1800 (ngày)

60 người ăn hết số gạo trong số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày)

Câu 6 (1,5 điểm)

Cạnh khu vườn đó là:

1000 : 4 = 250 (m)

Diện tích khu vườn đó là

250 x 250 = 62500 (m2) = 6,25 (ha)

CHIA SẺ