Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6

Đề kiểm tra chương 2 – Số học lớp 6 [Sưu tầm năm 2018]

Mời thầy cô và các em tham khảo đề kiểm tra chương 2 Số học lớp 6, đề kiểm tra khá hay gồm 7 bài tập tự luận bám sát chương trình học. Xem chi tiết dưới đây

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2 SỐ HỌC

MÔN: TOÁN LỚP 6

Thời gian làm bài 80 phút

Chương 2 – Số Nguyên

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1: (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau:
a) 17.2 – 17.102
b) 45 – 9. (13 + 5)

Bài 2: (0,5 điểm) Sắp xếp dãy số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:
22; 112; 35; 213; 318

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 3: (1, 5 điểm) Tìm x biết
a) 2x – 35 = 15
b) 15 – (x-7) = -21
c) lx – 1l = 2

Bài 4. ( 1 điểm) Tìm x, y biết : (x – 2y) (y – 1) = 5

Bài 5: (3,5 điểm)
a) Viết tập hợp bội nguyên chung của 18 và 24.
b) Viết tập hợp ước nguyên chung của 12 và 15.
c) Viết tập hợp ước nguyên của 54.

d) Tìm x, biết x là ước nguyên của 12 và -6 ≤ x < 4 .

—– HẾT ——

Advertisements (Quảng cáo)