Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7

[Hot] Kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 7 năm 2017 – 2018

Đáp án và đề kiểm tra 1 tiết chương 3 Đại số lớp 7. Đề thi gồm 3 bài tập tự luận thời gian làm bài 45 phút, cụ thể như sau:

KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7 (Tiết 49)

Thời gian : 45 phút

Bài 1:(2,5đ).Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS,  thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x) 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số ( n) 6 3 4 2 7 5 5 7 1 N= 40

1.Số các giá trị của dấu hiệu là bao nhiêu ? (0,5đ)

2. Tần số 3 là của giá trị nào ? (0,5đ)

Advertisements (Quảng cáo)

3.Số học sinh làm bài trong 10 phút là mấy em ? (0,5đ)

4.Có bao nhiêu giá trị khác nhau của dấu hiệu ? (0,5đ)

5. Tìm mốt của dấu hiệu ? (0,5đ)

Bài 2:(6,5đ). Điểm bài kiểm tra Toán học kỳ I của 32 học sinh lớp 7A được ghi trong bảng sau :

Advertisements (Quảng cáo)

7 4 4 6 6 4 6 8
8 7 2 6 4 8 5 6
9 8 4 7 9 5 5 5
7 2 7 6 7 8 6 10

a) Dấu hiệu ở đây là gì ? ( 0,5đ)

b)Lập bảng tần số  (1,5đ)

c)Tính số trung bình cộng    (1,5đ)

d)Từ bảng tần số hãy rút  ra nhận xét ( số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu)  (1,5đ)

e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng ? (1,5đ)

Bài 3: (1,0đ).Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy ?

— HẾT —

Advertisements (Quảng cáo)