Trang Chủ Lớp 6 Bài tập SGK lớp 6 Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1:...

Bài 66,67,68, 69,70,71, 72 trang 87, 88 sách Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế

CHIA SẺ

Hướng dẫn Giải bài 66, 67, 68, 69 trang 87; Bài 70, 71, 72 trang 88 SGK Toán 6 tập 1: Luyện tập Quy tắc chuyển vế – Chương 2.

Bài 66 . Tìm số nguyên x, biết: 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Áp dụng quy tắc chuyển vế 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4), ta suy ra:

4 – (27 – 3) + (13 – 4) = x hay x = 4 – 24 + 9. Vậy x = -11.


Bài 67. Tính:

a) (-37) + (-112);                  b) (-42) + 52;                  c) 13 – 31;

d) 14 – 24 – 12;                     e) (-25) + 30 – 15.

ĐA: a) -149;                    b) 10;                    c) -18;

d) -22;                      e) -10.


Bài 68. Một đội bóng đá năm ngoái ghi được 27 bàn và để thủng lưới 48 bàn. Năm nay đội ghi được 39 bàn và để thunge lưới 24 bàn. Tính hiệu số bàn thắng – thua của đội đó trong mỗi mua giải.

Hiệu số bàn thẳng thua năm ngoái là: 27 – 48 = -21.

Hiệu số bàn thắng thua năm nay là: 39 – 24 = 15.


Bài 69 trang 87 Toán 6. Trong bảng dưới đây có nhiệt độ cao nhất và nhiệt độ thấp nhất của mỗi số thành phố vào mỗi ngày nào đó. Hãy ghi vào cột bên phải số độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ nhiệt độ thấp nhất) trong ngày đó của mỗi thành phố.

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

Bắc Kinh

-10C

-70C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

Pa-ri

120C

20C

Tô-ky-ô

80C

-40C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

Niu-yoóc

120C

-10C

Ghi các giá trị vào cột tương ứng như dưới đây:

Thành phố

Nhiệt độ cao nhất

Nhiệt độ thấp nhất

Chênh lệch nhiệt độ

Ha Nội

250C

160C

Quảng cáo

Quảng cáo

90C

Bắc Kinh

-10C

-70C

60C

Mát-xcơ-va

-20C

-160C

140C

Pa-ri

120C

20C

100C

Tô-ky-ô

80C

-40C

120C

Tô-rôn-tô

20C

-50C

70C

Niu-yoóc

120C

-10C

130C


Bài 70. Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a) 3784 + 23 – 3785 + 15;

b) 21 + 22 + 23 + 24 – 11 – 12 – 13 – 14.

Đáp án: a) Áp dụng tính chất giao hoán, để -3785 đứng liền 3784.

b) Tương tự, áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp để có:

(21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).

a) = (3784 – 3785) + (23 – 15)
= -1 + 8
= 7.

b) = (21 – 11) + (22 – 12) + (23 – 13) + (24 – 14).
= 10 + 10 + 10 + 10
= 40.


Bài 71 Toán 6 tập 1. Tính nhanh:

a) -2001 + (1999 + 2001);

b) (43 – 863) – (137 – 57).

Đáp án: a) Bỏ dấu ngoặc rồi đổi chỗ để số hạng 2001 đứng liền -2001.

b) Thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

a) 1999; b) -900a. 2001 + 1999 + 2001
= (-2001 + 2001) + 1999
= 1999.

b) = 43 – 863 – 137 + 57.
= (43 + 57) – (863 + 137)
= 100 – 1000
= -900.


Bài 72.bai-82Đố: Cho chín tấm bìa  có  ghi số và chia thành ba nhóm như hình 51. Hãy chuyển một tấm, bìa từ nhóm này sang nhóm khác sao cho tổng các số trong mỗi nhóm đều bằng nhau

 

Trước hết hãy tính tổng trong mỗi nhóm. Vì chỉ được chuyển một tấm bìa nên hiển nhiên phải chuyển một tấm bìa ghi số dương từ tổng lớn nhất sang tổng bé nhất hoặc một tấm bìa ghi số âm từ tổng bé nhất sang tổng lớn nhât.

Vậy phải chuyển 6 từ nhóm II sang nhóm I.

Quảng cáo

CHIA SẺ