Trang Chủ Chủ đề Trường THCS Nhân Mỹ – Hà Nam

Trường THCS Nhân Mỹ – Hà Nam

Đề thi 8 tuần kì 1 toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ
Đề thi 8 tuần kì 1 toán lớp 8 trường THCS Nhân Mỹ
Đề thi 8 tuần kì 1 Toán lớp 8 (Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1) trường THCS Nhân Mỹ - Hà Nam có đáp án và hướng dẫn chấm. PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN TRƯỜNG THCS...
Đề 8 tuần học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Nhân Mỹ
Đề 8 tuần học kì 1 lớp 6 toán trường THCS Nhân Mỹ
Đề thi kiểm tra chất lượng 8 tuần học kì 1 lớp 6 Toán trường THCS Nhân Mỹ. Chứng minh rằng:  M = 3n+3 + 3n+1 + 2n+3 + 2n+2 ⋮6 PHÒNG GD&ĐT LÝ NHÂN TRƯỜNG THCS NHÂN...
Đề 8 tuần kì 1 lớp 7 toán trường THCS Nhân Mỹ
Đề 8 tuần kì 1 lớp 7 toán trường THCS Nhân Mỹ
Tham khảo Đề thi - Kiểm tra 8 tuần kì 1 lớp 7 Toán trường THCS Nhân Mỹ - Lý Nhân - Hà Nam năm học 2014 -2015 có đáp án hướng dẫn chấm...