Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 Toán 5 trang 23,24 – Ôn tập bảng đơn vị khối lượng

Ôn tập – Bảng đơn vị khối lượng Toán 5: giải bài 1 trang 23; bài 2,3,4 trang 24. 

Giúp hs củng cố về: Các đơn vị, bảng, chuyển đổi và giải toán có liên quan tới ĐV đo KL.

1. a) Viết cho đầy đủ bảng ĐV đo KL sau :

Lớn hơn ki-lô-gam Ki-lô-gam Bé hơn ki-lô-gam
Tấn Tạ Yến kg hg dag g
 1 tấn

= 10 tạ

1 tạ

= 10 yến

= 1/10 tấn

 1 yến

10kg

= 1/10 tạ

1kg
= 10hg
= 1/10 yến
 1 hg

=10dag

= 1/10 kg

1 dag

= 10g

= 1/10 hg

 1g

=1/10 dag

– Đơnvị lớn gấp 10 lần đơnvị bé;

b) Nhận xét: Hai ĐV đo KL liền nhau:

– Đơn-vị bé bằng 1/10 đơn-vị lớn


Bài 2 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Advertisements (Quảng cáo)

 a) 18yến = 180kg                              b) 430kg = 43yến

200 tạ = 20 000kg                                       2500kg = 25tạ

35 tấn = 35 000kg                                      16 000kg = 16tấn

c) 2kg 326g = 2326g                             d) 4008g = 4 kg 8 g

6kg 3g = 6003 g                                       9050kg = 9 tấn 50kg

Advertisements (Quảng cáo)


3. So sánh: > = <

2 kg50g < 2500g                      6090kg > 6 tấn 8kg

13kg 85g < 13kg 805g              1/4 tấn = 250 kg


Bài 4 trang 24 Toán 5: Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường ?

1 tấn = 1000 kg

Ngày thứ hai bán được : 300 x 2 = 600 (kg)

Hai ngày đầu bán được : 300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được : 1000 – 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100kg đường.

Advertisements (Quảng cáo)