Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4 trang 31,32 Toán 5: Luyện tập chung tiết 30

Luyện tập chung tiết 30- Toán lớp 5: giải bài 1,2 trang 31; bài 3,4 trang 32 SGK Chương 1.

Bài 1. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 32/35 ; 18/35; 31/35; 28/35

b) 2/3; 3/4; 5/6; 1/12

a) 18/35 < 28/35< 31/35; 32/35

b) Quy đồng mẫu số (MSC = 12):

3/2 = 8/12; 3/4 = 9/12; 5/6 = 10/12 và 1/12

Ta có: 1/12 < 2/3 < 3/4 < 5/6


2.Tính:

a) 3/4 + 2/3 + 5/12                           b) 7/8 – 7/16 – 11/32

c) 3/5 x 2/7 x 5/6                              d) 15/6 : 3/8 x 3/4

Advertisements (Quảng cáo)

a) 11/6; b) 3/32; c) 1/7; d) 15/8.

Chi tiết giải như dưới đây:

2016-08-31_215739


3. Diện-tích một khu nghỉ mát là 5ha, trong đó có  3/10 diện tích là hồ nước. Hỏi diện-tích hồ nước là bao nhiêu mét vuông ?

5ha = 50 000m2

Diên tích hồ nước là : 50 000 X 3/10 = 15 000 (m2)

Đáp sô’: 15 000m2.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4 trang 32: Năm nay tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người, biết bố hơn con 30 tuổi.

Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi của con là

30 : 3 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là

10 x 4 = 40 (tuổi).


Làm thêm trong vở bài tập:

Bài 1&2

Bài 3.Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổicon. Tính tuổi của mỗingười biết rằng mẹ hơn con28 tuổi.

4. Biết rằng 3/5 Dtích trồng nhãn của 1 xã là 6ha. Hỏi Dtích trồng nhẫn của xã đó là bao nhiêu mét vuông?

HD. Cách 1: Ta tính được: 6: 3/5 = 10 (ha) = 100 000 m2

Cách 2: Coi 6ha tương ứng 3 đoạn thẳng dài như nhau thì mỗi đoạn thẳng tương ứng 6:3 = 2 ha. Dtích trồng nhãn của xã tương ứng = 5 đoạn thẳn và bằng 2×5 = 10 ha = 100000 m2.

Advertisements (Quảng cáo)