Bài tập Lịch sử 5

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Lịch sử 5
Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay – Lịch sử 5: Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc. 
Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay – Lịch sử 5: Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em...
Bài 29 Lịch sử lớp 5: Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay. Giải câu 1, 2, 3 trang 64 . Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử...
Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình – Lịch sử 5: Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây dựng ở nước ta ?
Bài 28. Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình – Lịch sử 5: Em biết thêm được những nhà máy thuỷ điện nào đã và đang được xây...
Bài 28 Lịch sử lớp 5: Xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 62 . Quan sát hình 1, em có nhận xét gì... Quan sát hình 1, em...
Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước – Lịch sử 5: Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta.
Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước – Lịch sử 5: Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở...
Bài 27 Lịch sử lớp 5: Hoàn thành thống nhất đất nước. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 60 . Tại sao ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta... Tại...
Bài 26. Tiến vào dinh Độc lập – Lịch sử 5: Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Bài 26. Tiến vào dinh Độc lập – Lịch sử 5: Hãy kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập.
Bài 26 Lịch sử lớp 5: Tiến vào dinh Độc lập. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 57 . Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì... Sự kiện quân ta...
Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri – Lịch sử 5: Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?
Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri – Lịch sử 5: Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?
Bài 25 Lịch sử lớp 5: Lễ kí Hiệp định Pa-ri. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 55 .Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì... Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực...
Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” – Lịch sử 5: Tại sao Mĩ ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội ?
Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” – Lịch sử 5: Tại sao Mĩ ném bom hòng huỷ diệt Hà Nội ?
Bài 24 Lịch sử lớp 5: Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không". Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 53 . Em suy nghĩ gì về việc máy bay Mĩ ném bom huỷ diệt trường học,...
Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa – Lịch sử lớp 5: Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa – Lịch sử lớp 5: Nêu ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Bài 23 Lịch sử  lớp 5: Sấm sét đêm giao thừa. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 51 . Cùng với cuộc tiến công vào Sài Gòn, quân giải phóng đã tiến công những nơi...
Bài 22. Đường Trường Sơn – Lịch sử 5: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?
Bài 22. Đường Trường Sơn – Lịch sử 5: Ta mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì ?
Bài 22 Lịch sử lớp 5: Đường Trường Sơn. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 49 . Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì... Hình 2 gợi cho em suy nghĩ gì ? Hình 2 gợi cho...
Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta – Lịch sử 5 : Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta – Lịch sử 5 : Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời trong hoàn cảnh nào ?
Bài 21 Lịch sử lớp 5: Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 46. Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất... Nêu...
Bài 20. Bến Tre đồng khởi – Lịch sử 5: Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?
Bài 20. Bến Tre đồng khởi – Lịch sử 5: Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre nổ ra trong hoàn cảnh nào?
Bài 20 Lịch sử lớp 5: Bến Tre đồng khởi. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 44. Quan sát hình trên, em có nhận xét gì về khí thế nổi dậy của đồng bào miền...