Bài tập SGK lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5
Giải bài tập SGK lớp 5: Tóm tắt lý thuyết và hướng dẫn giải chi tiết các môn học lớp 5: Môn Toán, Tiếng Việt... cũng như tự thử sức làm các đề thi, đề kiểm tra mới nhất trên Dethikiemtra.com
Bài 70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm – Khoa học 5:  Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong một lứa
Bài 70. Ôn tập và kiểm tra cuối năm – Khoa học 5: Loài vật nào dưới đây đẻ nhiều con nhất trong...
Bài 70 Khoa học lớp 5: Ôn tập và kiểm tra cuối năm.  Hãy chỉ ra nơi đẻ trứng (có trong cột B) của mỗi con vật (có trong cột A)... Hãy chỉ ra nơi...
Bài 69. Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5:  Yếu tố nào được nêu ra dưới đây có thể làm ô nhiễm nước
Bài 69. Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5: Yếu tố nào được nêu ra dưới đây...
Bài 69 Khoa học lớp 5: Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Đoán chữ: Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại phù hợp với...
Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường – khoa học 5: Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ môi trường
Bài 68. Một số biện pháp bảo vệ môi trường – khoa học 5: Bạn có thể làm gì để góp phần bảo vệ...
Bài 68 Khoa học lớp 5: Một số biện pháp bảo vệ môi trường.  Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng với hình nào... Tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ ứng...
Bài 67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước – Khoa học 5:  Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì
Bài 67. Tác động của con người đến môi trường không khí và nước – Khoa học 5: Không khí và nước bị...
Bài 67 Khoa học lớp 5: Tác động của con người đến môi trường không khí và nước. Giải bài tập bài . Nêu nguyên nhân làm ô nhiễm không khí và nước... Nêu nguyên...
Bài 66. Tác động của môi trường đến môi trường đất – khoa học 5: Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó
Bài 66. Tác động của môi trường đến môi trường đất – khoa học 5: Nguyên nhân nào dẫn đến sự thay đổi nhu...
Bài 66 Khoa học lớp 5: Tác động của môi trường đến môi trường đất.. Theo bạn, hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất trồng vào những việc gì ?... Theo...
Quảng cáo


Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng – Khoa học 5: Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn phá
Bài 65. Tác động của con người đến môi trường rừng – Khoa học 5: Nêu các nguyên nhân khác khiến rừng bị tàn...
Bài 65 Khoa học lớp 5: Tác động của con người đến môi trường rừng. Con người khai thác gỗ và phá rừng để làm gì?... Con người khai thác gỗ và phá rừng để...
Bài 64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người – Khoa học 5: Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi
Bài 64. Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người – Khoa học 5: Điều gì sẽ xảy ra...
Bài 64 Khoa học lớp 5: Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người.  Trong các hình dưới đây, theo bạn, môi trường tự nhiên đã cung cấp ý...
Bài 63. Tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5: Sử dụng năng lượng gió để chạy côi xay
Bài 63. Tài nguyên thiên nhiên – Khoa học 5: Sử dụng năng lượng gió để chạy côi xay
Bài 63 Khoa học lớp 5: Tài nguyên thiên nhiên.  Kể tên một số tài nguyên mà bạn biết. Trong các tài nguyên đó, tài nguyên nào được thể hiện... Kể tên một số tài...
Bài 62. Môi trường – Khoa học 5: Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị
Bài 62. Môi trường – Khoa học 5: Bạn sống ở đâu, làng quê hay đô thị
Bài 62 Khoa học lớp 5: Môi trường.  Đọc các thông tin trên và tìm xem mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào... Đọc các thông tin trên và tìm...
Bài 61. Ôn tập: thực vật và động vật – Khoa học 5:  Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ phấn nhờ gió, cây nào có hoa thụ phấn nhờ côn trùng
Bài 61. Ôn tập: thực vật và động vật – Khoa học 5: Trong các cây dưới đây, cây nào có hoa thụ...
Bài 61 Khoa học lớp 5: Ôn tập: thực vật và động vật.  Tìm xem mỗi phiếu có nội dung dưới đây phù hợp với chỗ trống nào trong câu?... Tìm xem mỗi phiếu có...

Mới cập nhật

Đang quan tâm