Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 30 Toán lớp 5: Luyện tập tiết 28

Luyện tập Toán lớp 5: giải bài 1,2,3,4 trang 30 SGK Toán 5 – tiết 28: Củng cố các đơn vị đo, so sánh, và các bài toán liên quan đo diện tích đã học.

Bài 1. Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông:

a)             5ha = 50 000m2;        2km2 = 2 000 000m2

b)             400dm2 = 4m2;          1500dm2 = 15m2;         70 000cm = 7m2

2016-08-31_212056


Bài 2. Điền dấu < ; > hoặc = vào chỗ trống

a) 2m2 9dm> 29dm2

790ha  < 79km2

Advertisements (Quảng cáo)

b) 8dm2 5cm< 810cm2

2016-08-31_212324


Bài 3. Người ta dùng gỗ để lát sàn một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền mua gỗ để lát cả căn phòng đó, biết giá tiền 1m2 gỗ sàn là 280 000 đồng?

Diện tích sàn là : 6 x 4 = 24 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)

Số tiền mua gỗ để lát sàn là :

280 000 X 24 = 6 720 000 (đổng)

Đáp số: 6 720 000 đồng.


Bài 4. Môt khu đất hình chữ nhật có chiều dài 200m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Hỏi diện tích khu đất đó bằng bao nhiêu mét vuông ? Bằng bao nhiêu héc-ta ?

Chiều rộng là : 200 x 3/4  = 150 (m)

Diện tích khu đất là :

200 x 150 = 30 000 (m2) hay 3ha


Làm thêm:

Người ta dùng loại gạch men hình vuông để lát nền 1 căn phòng HCN có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Hỏi phải hết bao nhiêu tiền mua gạch để lát kín nền căn phòng đó? Biết giá tiền 1m2 gạch lát là 90000 đồng? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kể)

Diện tích căn phòng HCN đó là: 8×6=48m2

Số tiền mua gạch để lát kín căn phòng đó: 90000×48 = 4320000 (đồng).

Advertisements (Quảng cáo)