VBT Toán 5

Trang Chủ Vở bài tập lớp 5 VBT Toán 5
Bài tự kiểm tra trang 134 VBT Toán 5 tập 2: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 44km/giờ và nghỉ ở dọc đường mất 20 phút. Tính quãng đường AB
Bài tự kiểm tra trang 134 VBT Toán 5 tập 2: Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35...
Bài 175. Tự kiểm tra - SBT Toán lớp 5: Giải bài tự kiểm tra trang 134 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Một ô tô đi từ tỉnh A...
Bài trang 132 VBT Toán 5 tập 2: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để 80% thể tích của bể có nước
Bài trang 132 VBT Toán 5 tập 2: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây. Cần đổ vào...
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài trang 132 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các...
Bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Để tìm 60% của 45 ta Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100
Bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Để tìm 60% của 45 ta Nhân 45 với 60 rồi lấy kết quả nhận được chia cho 100
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài trang 130 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng; Để tìm 60% của 45 ta Nhân 45 với 60...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 VBT Toán 5 tập 2: Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh nam là 112%. Biết rằng trường đó có 636 học sinh. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 VBT Toán 5 tập 2: Một trường tiểu học có tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số...
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp; Một trường tiểu học...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 VBT Toán 5 tập 2: Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6 km/giờ. Biết vận tốc của dòng nước là 1,6 km/giờ, tính vận tốc của thuyền khi xuôi dòng
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 VBT Toán 5 tập 2: Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6 km/giờ. Biết vận tốc của...
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 126 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính; Một con thuyền khi ngược dòng có vận tốc là 5,6...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 124 VBT Toán 5 tập 2: Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng
Bài 1, 2, 3, 4 trang 124 VBT Toán 5 tập 2: Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được...
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 124 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính; Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 VBT Toán 5 tập 2: Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 65 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 VBT Toán 5 tập 2: Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 40km/giờ. Đến...
Bài 169+170+171+172+173+174. Luyện tập chung - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 122 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Tính; Lúc 7 giờ một ô tô chở hàng đi từ A...
Bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn thể thao của 40 học sinh. Số học sinh thích bóng đá có khoảng bao nhiêu em?
Bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2: Biểu đồ dưới đây cho biết kết quả điều tra về ý thích chơi các môn...
Bài 168. Ôn tập về biểu đồ - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 119 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Dưới đây là biểu đồ biểu thị số cây do từng...
Bài 1, 2, 3 trang 116 VBT Toán 5 tập 2: Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 90m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một khu đất hình vuông có chu vi 180m. Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang
Bài 1, 2, 3 trang 116 VBT Toán 5 tập 2: Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 90m. Diện tích thửa ruộng đó...
Bài 165+166+167. Luyện tập - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 116 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng; Một thửa ruộng...
Bài 1, 2, 3 trang 115 VBT Toán 5 tập 2: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km
Bài 1, 2, 3 trang 115 VBT Toán 5 tập 2: Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau...
Bài 165+1666+167. Luyện tập - SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 115 Vở bài tập Toán 5 tập 2. Câu 1: Viết số đo thích hợp vào ô trống; Hai ô tô xuất phát từ A...