Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Luyện tập tiết 23 Toán 5 – Bài 1,2,3,4 trang 24,25

Tiết 23 – Luyện tập bảng đơn vị đo khối lượng:  bài 1,2,3 trang 24; bài 4 trang 25 SGK Toán 5

1. Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấyvụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấyvụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấyvụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấyvụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh ?

Cả hai trường đã thu gom được số giấy vụn là :

tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000kg = 4 tấn

Mỗi tấn giấy vụn sản xuất được :

50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)

4 tấn giấy vụn sản xuất được :

25 000 X 4 = 100 000 (cuốn vở)


2. Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu ?

120kg = 120 000g

Advertisements (Quảng cáo)

Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu :

120 000 : 60 = 2000 (lần)

Đáp số : 2000 lần.


Bài 3. Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.

2016-08-30_212526

Advertisements (Quảng cáo)

Diện-tích hình chữ nhật là :

14 x 6 = 84 (cm2)

Diện-tích hình vuông là :

7 x 7 = 49 (cm2)

Diện-tích hình đó là :

84 + 49 = 133 (cm2)

Đáp số: 133cm2.


Bài 4. Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với HCN ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của HCN ABCD.

2016-08-30_212741

Hình chữnhật ABCD gồm :

4 x 3 = 12 (ô vuông)

Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):

12 = 6 x 2

Vậy ta có thể vẽ hìnhchữnhật MNPQ có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.

Advertisements (Quảng cáo)