Bài tập Địa Lý lớp 5

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Bài tập Địa Lý lớp 5
Bài 28. Các đại dương trên thế giới – Địa lí lớp 5: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Bài 28. Các đại dương trên thế giới – Địa lí lớp 5: Ấn Độ Dương giáp các châu lục và đại dương nào?
Bài 28 Địa lí lớp 5: Các đại dương trên thế giới. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 131 . Tìm các đại dương trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới... Tìm...
Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực – Địa lí 5: Em biết gì về châu Đại Dương ?
Bài 27. Châu Đại Dương và châu Nam Cực – Địa lí 5: Em biết gì về châu Đại Dương ?
Bài 27 Địa lí lớp 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực. Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 129. Cho biết lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở bán cầu Nam hay bán cầu Bắc... Dựa vào hình...
Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) – Địa lí 5: hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.
Bài 26. Châu Mĩ (tiếp theo) – Địa lí 5: hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ.
Bài 26 Địa lí lớp 5: Châu Mĩ (tiếp theo). Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 126. cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục trên thế giới... Dựa vào...
Bài 25. Châu Mĩ – Địa lớp 5: Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.
Bài 25. Châu Mĩ – Địa lớp 5: Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.
Bài 25 Địa lí lớp 5: Châu Mĩ. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 123 . cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào... Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với...
Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) – Địa lí 5: Cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.
Bài 24. Châu Phi (tiếp theo) – Địa lí 5: Cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.
Bài 24 Địa lí lớp 5. Châu Phi (tiếp theo). Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 120 . cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới... Dựa...
Bài 23. Châu Phi-Địa lí 5: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?
Bài 23. Châu Phi-Địa lí 5: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?
Bài 23 Địa lí lớp 5: Châu Phi. Giải câu 1, 3, bài tập lí thyết trang 118 . Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào... Quan sát hình 1, cho biết: Châu Phi giáp các...
Bài 22. Ôn tập – Địa lí 5: Hoàn thành thông tin về hai châu lục.
Bài 22. Ôn tập – Địa lí 5: Hoàn thành thông tin về hai châu lục.
Bài 22 Địa lí lớp 5 . Ôn tập. Giải bài tập lí thyết trang 117. Hoàn thành thông tin về hai châu lục... Hoàn thành thông tin về hai châu lục. 1. Châu Á – Diện tích: Rộng 44 triệu km2,...
Bài 21. Một số nước ở châu Âu – Địa lí 5: Quan sát hình 1, hãy tìm vị trí địa lí và đọc tên thủ đô nước Pháp.
Bài 21. Một số nước ở châu Âu – Địa lí 5: Quan sát hình 1, hãy tìm vị trí địa lí và đọc tên thủ đô nước Pháp.
Bài 21 Địa lí lớp 5: Một số nước ở châu Âu. Giải bài tập lí thyết trang 115 . cho biết lãnh thổ Liên bang Nga thuộc những châu lục nào, đọc tên thủ đô của Liên bang...
Bài 20. Châu Âu – Địa lớp 5: Người dân châu Âu có đặc điểm gì ?
Bài 20. Châu Âu – Địa lớp 5: Người dân châu Âu có đặc điểm gì ?
Bài 20 Địa lí lớp 5: Châu Âu. Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 112 . Quan sát hình 1, cho biết châu Âu tiếp giáp với châu lục, biển và đại dương nào... Quan sát...
Bài 18. Châu Á (tiếp theo) – Địa lí 5: Kể tên các loại nông sản của Lào và Cam-pu-chia.
Bài 18. Châu Á (tiếp theo) – Địa lí 5: Kể tên các loại nông sản của Lào và Cam-pu-chia.
Bài 18 Địa lí lớp 5. Châu Á (tiếp theo). Giải câu 1, 2, bài tập lí thyết trang 109 . Nêu thủ đô của Lào, Campuchia, Trung Quốc... Nêu thủ đô của Lào, Campuchia, Trung Quốc. Thủ đô của Lào,...