Giải Toán lớp 5

Trang Chủ Bài tập SGK lớp 5 Giải Toán lớp 5
Giải bài tập Toán 5: Lời giải, đáp án và hướng dẫn chi tiết cách giải bài tập Toán lớp 5 trong SGK.
Giải bài 1,2 trang 179,180 Toán 5: Luyện tập chung tiết 174
Giải bài 1,2 trang 179,180 Toán 5: Luyện tập chung tiết 174
Luyện tập chung tiết 174 Toán 5 - Chương 5: giải chi tiết bài 1,2,3 trang 179; bài 1,2 trang 180 SGK Toán 5. Nội dung tiết 174 ôn luyện về giải toán về tỉ số phần trăm, Bài toán liên quan đến chuyển động...
Giải bài 1,2,3 trang 178 Toán 5: Luyện tập chung tiết 173
Giải bài 1,2,3 trang 178 Toán 5: Luyện tập chung tiết 173
Luyện tập chung tiết 173 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 178; bài 1,2 trang 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173. Phần 1.  Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C,...
Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172
Bài 1,2,3,4,5 Toán 5 trang 177,178 : Luyện tập chung tiết 172
Luyện tập chung tiết 172:  giải bài 1,2,3 trang 177; bài 4,5 trang 178 Toán 5. Bài 1: Tính: a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ; b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.  a) 6,78 - (8,951 + 4,784)...
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 176,177 Toán 5: Luyện tập chung tiết 171
Bài tập 1,2,3,4,5 trang 176,177 Toán 5: Luyện tập chung tiết 171
Luyện tập chung tiết 171 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 176; bài 2,3,4,5 trang 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171 Bài 1: Tính: Đáp số: a) 15/28;  b) 10/33; c) 24,6, d) 9,6 Hướng dẫn chi tiết bài...
Bài 1,2,3,4 trang 176 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 170
Bài 1,2,3,4 trang 176 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 170
Luyện tập chung tiết 170 bài 1,2,3,4 môn Tóan 5 trang 176 Bài 1: Tính: a) 683 x 35;           1954 x 425 ;        2438 x 306 ; b) 7/9 x 3/35;         9/22...
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175: Luyện tập chung tiết 169 – Toán 5
Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175: Luyện tập chung tiết 169 – Toán 5
Luyện tập chung tiết 169 toán lớp 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175) sẽ giúp học sinh củng cố: 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Tìm thành phần chưa biết của phép tính. Giải các...
Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ
Giải bài 1,2,3 trang 173, 174, 175 Toán lớp 5: Ôn tập về biểu đồ
Đọc số liệu trên biểu đồ, bổ sung tư liệu cho một bảng thống kê: giải bài 1 trang 173, 2 trang 174, 3 trang 175. Bài 1: Để biểu thị số cây do từng học sinh trong nhóm Cây xanh trồng trong...
Luyện tập tiết 167: Giải bài 1,2,3 trang 172 Toán lớp 5
Luyện tập tiết 167: Giải bài 1,2,3 trang 172 Toán lớp 5
Bài luyện tập tiết 167 này sẽ giúp học sinh củng cố kĩ năng giải các bài toán có nội dung hình học (giải bài 1,2,3 trang 172 SGK Toán 5) Bài 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m,...
Tiết 166 Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 171,172 Toán 5
Tiết 166 Luyện tập: Bài 1,2,3 trang 171,172 Toán 5
Luyện tập giải toán về chuyển động đều. Đáp án và lời giải bài 1,2 trang 171; bài 3 trang 172 sách giáo khoa lớp 5 môn Toán. Bài 1: a) Tìm vận tốc của một ô tô đó đi được 120km trong...
Bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán tiết 165
Bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5: Luyện tập về giải toán tiết 165
 Tiết 165 Luyện tập trang 171: Đáp án và lời giải bài 1,2,3,4 trang 171 SGK Toán 5.  Bài 1: Trên hình bên, diện tích của hình tứ giác ABED lớn hơn diện-tích của hình tam giác BEC là 13,6cm2. Tính diện-tích của...