Đề thi học kì 2 lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5
Đề thi học kì 2 lớp 5: De thi hoc ki 2 lop 5, đề kiểm tra hết học kì 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng anh, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học...

Chọn môn cần xem dưới đây:


Đề số 20 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3 ; … ; 171 ; 172.
Đề số 20 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3 ; … ; 171...
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5. (begin{array}{l}x times 4,5 = 352,1 - 191,9\x times 4,5 = 160,2\x = 160,2:4,5\x = 35,6.end{array}) 1. Đúng ghi Đ, sai ghi...
Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%
Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Biết 65% của một bao gạo là 149,5kg. Hỏi (dfrac{4}{5}) bao gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 1. Đúng ghi Đ, sai ghi...
Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?
Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?
Đề số 18 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 học kì 2: Trung bình cộng của hai số là 65,8. Tìm số thứ hai biết số thứ nhất hơn số thứ hai 36,4. 1....
Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?
Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 17: Hiệu hai số là : 84,2. Số bé bằng (dfrac{3}{5}) số lớn. Tìm hai số đó. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi...
Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó
Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 14,6m và 8,7m. Tính diện tích hình tam giác vuông...
Quảng cáo


[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3
[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 15: Có 1,6 tấn gạo được đổ đều vào các túi 4kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo như thế? 1. Nối các...
Đề số 14 Kiểm tra học kì 2 môn Toán 5: Tìm số tự nhiên y biết : 224,1 < y ⨯ 5 < 225,8 ; y là
Đề số 14 Kiểm tra học kì 2 môn Toán 5: Tìm số tự nhiên y biết : 224,1 < y ⨯ 5 <...
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì môn Toán lớp 5: Giá trị của biểu thức (left( {dfrac{1}{5} times frac{2}{3} + dfrac{1}{4} times dfrac{3}{2}} right):dfrac{1}{2}) là 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô...
Đề số 13 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 0,01 : 0,001 = … ?
Đề số 13 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 0,01 : 0,001 = … ?
Đề số 13 - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Giá trị của biểu thức (left( {121,28 - 80,8} right):2,3 times dfrac{1}{4}) là: 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống...
Đề 12 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: 12,5m2– 14,6dm2 = … dm2
Đề 12 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: 12,5m2– 14,6dm2 = … dm2
- Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Một tam giác có đáy là (dfrac{4}{5}m.) Chiều cao bằng (dfrac{1}{2}) đáy. Tính diện tích hình tam giác đó. 1. Đúng ghi Đ, sai...
[Đề số 11] Thi môn Toán 5 học kì 2: Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là
[Đề số 11] Thi môn Toán 5 học kì 2: Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 11: Một lớp học có 24 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn....

Mới cập nhật

Đang quan tâm