Đề thi học kì 2 lớp 5

Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5
Đề thi học kì 2 lớp 5: De thi hoc ki 2 lop 5, đề kiểm tra hết học kì 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng anh, Lịch sử và Địa lý, Khoa học, Tin học...

Chọn môn cần xem dưới đây:


Đề số 20 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3 ; … ; 171 ; 172.
Đề số 20 Đề thi học kì 2 Toán lớp 5: Cho dãy số : 1 ; 2 ; 3 ; … ; 171 ; 172.
Đề số 20 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5. (begin{array}{l}x times 4,5 = 352,1 - 191,9\x times 4,5 = 160,2\x = 160,2:4,5\x = 35,6.end{array}) 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Cho...
Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%
Đề 19 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Viết dưới dạng phân số thập phân của 0,02%
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Biết 65% của một bao gạo là 149,5kg. Hỏi (dfrac{4}{5}) bao gạo đó là bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Viết...
Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?
Đề 18 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: Nếu hai người cùng làm công việc đó trong mấy ngày thì xong?
Đề số 18 - Đề kiểm tra môn Toán lớp 5 học kì 2: Trung bình cộng của hai số là 65,8. Tìm số thứ hai biết số thứ nhất hơn số thứ hai 36,4. 1. Khoanh vào chữ đặt trước...
Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?
Đề số 17 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: Hỏi trung bình mỗi ngày làm được bao nhiêu sản phẩm?
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 17: Hiệu hai số là : 84,2. Số bé bằng (dfrac{3}{5}) số lớn. Tìm hai số đó. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : Một...
Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó
Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó
Đề số 16 - Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 14,6m và 8,7m. Tính diện tích hình tam giác vuông đó. 1. Đúng ghi Đ, sai...
[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3
[Đề 15] Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 2,7m3 gấp bao nhiêu lần 5dm3
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 15: Có 1,6 tấn gạo được đổ đều vào các túi 4kg. Hỏi có bao nhiêu túi gạo như thế? 1. Nối các số đo bằng nhau : a. b) 2....
Đề số 14 Kiểm tra học kì 2 môn Toán 5: Tìm số tự nhiên y biết : 224,1 < y ⨯ 5 < 225,8 ; y là
Đề số 14 Kiểm tra học kì 2 môn Toán 5: Tìm số tự nhiên y biết : 224,1 < y ⨯ 5 < 225,8 ; y là
Đề số 14 - Đề kiểm tra học kì môn Toán lớp 5: Giá trị của biểu thức (left( {dfrac{1}{5} times frac{2}{3} + dfrac{1}{4} times dfrac{3}{2}} right):dfrac{1}{2}) là 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a. Tìm số tự...
Đề số 13 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 0,01 : 0,001 = … ?
Đề số 13 Kiểm tra học kì 2 Toán 5: 0,01 : 0,001 = … ?
Đề số 13 - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Giá trị của biểu thức (left( {121,28 - 80,8} right):2,3 times dfrac{1}{4}) là: 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống : a. 75,06 ⨯ 10 =...
Đề 12 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: 12,5m2– 14,6dm2 = … dm2
Đề 12 Đề kiểm tra học kì 2 Toán 5: 12,5m2– 14,6dm2 = … dm2
- Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Một tam giác có đáy là (dfrac{4}{5}m.) Chiều cao bằng (dfrac{1}{2}) đáy. Tính diện tích hình tam giác đó. 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống...
[Đề số 11] Thi môn Toán 5 học kì 2: Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là
[Đề số 11] Thi môn Toán 5 học kì 2: Giá trị của biểu thức 374,05 + 48,7 ⨯ 0,1 là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề số 11: Một lớp học có 24 học sinh nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ là 8 bạn. Hỏi 1. Đúng ghi Đ, sai...