Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 29,30 SGK Toán 5: Héc-ta

CHIA SẺ

Héc-ta – chương 1 Toán 5 lời giải bài tập 1 trang 29; bài 2,3,4 trang 30

Thông thường khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc-ta viết tắt là ha. 1ha = 1hm2, 1ha = 10 000m2


Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4ha = 40 000 m2   ;  1/2 ha =  5000 m2 ;   20ha = 200 000m2

1/100 ha = 100 m2   ;   1km2 = 1000 m2 ;  1/10 km2 = 10ha

15km2 = 1500ha                     3/4 km2 = 75ha

b) 60 000m= 6ha                  1800ha = 18km2  

800 000m2  = 80a                     27000 ha = 270km2  


Bài 2. Diện tích rừng Cúc Phương là 22200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông

Đổi: 22200 ha = 222km2

Diện tích rừng Cúc Phương là 222km2.


Bài 3 trang 30 Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a)            85km2 < 850ha        [..]

b)            51 ha > 60 000m2       [..]

2016-08-31_210538

a) S. (vì 85km2 = 8500ha > 850ha)

b) Đ. (vì 51 ha > 6ha = 60 000m2)

c) S. (vì 4dm2 7cm2   =  4/7/10 dm2).


Bài 4 trang 30: Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng 1/40 diện tích của trường.

Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

12ha = 120000m2

Diện tích mảnh đất để xây dựng toà nhà chính là

120 000 : 40 = 3 000 (m2)

Đáp số 3 000 m2