Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

18 bài tập hay, chọn lọc về hỗn số, phân số Toán 5 hay nhất

CHIA SẺ

18 bài tập hay, chọn lọc thuộc chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số, giải toán liên quan tới tỉ lệ, bảng đơn vị đo diện tích.

Phần 1: Từ bài 1 đến 18 trong Toán chọn lọc lớp 5

1. Rút gọn các phân số sau: 35/28; 85/51; 5/39;75/100;189/105

2. Rút gọn rồi so sánh các phân số sau: 39/42; 1313/1414; 131313/141414

3. So sánh các phân số sau: 4/5; 8/7; 8/9; 12/11

4. Không quy đồng tử số và mẫu số, hãy so sánh các phân số sau

5. Tìm số tự nhiên x biết:

6. Tìm một phân số tối giản sao cho nếu cộng thêm 8 đơn vị vào tử số và cộng thêm 10 đơn vị vào mẫu số thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.

7. Cho phân số 2/11 Hỏi phải cộng thêm vào tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng một số tự nhiên nào để được phân số bằng 4/7?

8. Tìm phân số có tử số lớn hơn mẫu số 8 đơn vị và sau khi rút gọn ta được phân số 5/3.

9. Tìm phân sô tối giản m/n, biết rằng phân số gấp 7 lần phân số m/n

10. Một trại chăn nuôi có 3/4 số bò bằng 2/3 số dê, biết số bò ít hơn số dê là 12 con. Hỏi trại chăn nuôi có bao nhiêu con bò? Bao nhiêu con dê?

11. Tuổi Bố bằng 9/8 tuổi Mẹ, tuổi Lan bằng 1/4 tuổi Mẹ, tổng số tuổi của Bố và Lan là 44 tuổi. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi?

12. Có ba bình nước mắm chứa tông cộng 66 lít, bình thứ hai chứa bằng 1/2 bình thứ nhât, bình thứ ba chứa bằng 2/3 bình thứ hai. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít nước mắm?

13. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. Nếu vòi thứ nhất chảy một mình trong 5 giờ thì sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ hai chảy một mình thì bể sẽ đầy sau 7 giờ. Hỏi nếu cả hai vòi cùng chảy thì bể sẽ đầy sau mấy giờ?

14. Hai người làm chung một công việc trong 12 giờ thì xong. Người thứ nhất làm một mình 2/3 công việc thì mất 10 giờ, hỏi người thứ hai làm 1/3 công việc còn lại mất bao nhiêu lâu?

15. Lớp 5A1 và 5A2 có 87 học sinh, biết rằng 5/7 số học sinh của lớp 5A1 bằng 2/3 số học sinh của lớp 5A2. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

16. Một hình tam giác có chu vi là 120cm. số đo ba cạnh của tam giác tỉ lệ với 5,12,13. Tìm số đo các cạnh của tam giác.

17. Một đội công nhân làm đường trong 3 ngày. Ngày thứ nhất làm được 2/7 công việc, ngày thứ hai làm được 3/8 công việc, ngày thứ ba làm nốt 57 mét cuối. Hỏi đội công nhân đó phải làm bao nhiêu mét đường?

18. Một ô tô chạy quãng đường AB trong 3 giờ. Giờ đầu chạy được 2/5 quãng đường AB. Giờ thứ hai chạy được 2/5 quãng đường còn lại và thêm 4km. Giờ  thứ ba chạy nốt 50km cuối. Tính quãng đường AB.


Đáp án và gợi ý giải 1 số bài chọn lọc:

Bài 3: Kết quả so sánh các phân số

Bài 11: Bố 36 tuổi, mẹ 32 tuổi, Lan 8 tuổi

Quãng đường là 168m

Tiếp theo:Những dạng bài về số thập phân, tỷ số phần trăm toán 5 phổ biến trong các đề thi