Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 152 – Bài 1,2,3 trang 160,161 Toán 5: Luyện tập (phép cộng và phép trừ)

Tiết 152 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 160; bài 3 trang 161 SGK Toán 5. Ôn tập lại Tính chất giao hoán, Tính chất kết hợp, Cộng với 0 của phép cộng và các bài tập về phép trừ.

Vận dụng kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ để tính nhanh giá trị của biểu thức và giải bài toán có lời văn.

1. Tính:

a) 2/3 + 3/5 = 10/12 + 9/15 =19/15

7/12 – 2/7 + 1/12 = 7/12 + 1/12 – 2/7 = 8/12 – 2/7 = 2/3 -2/7  = 14/21 – 6/21 = 8/21.

12/17 – 5/17 – 4/17 = (12 -7 – 4) /17 = 3/17

b)   578,69 + 281,78 = 860,47.

584,72 + 406,38 – 329,47 = 1001,1 – 329,47 = 671,63.


Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 7/11 + 3/4 + 4/11 + 1/4

b) 72/99 – 28/99 – 14/99

c) 69,78 + 35,97 +30,22 ;

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 ;

Advertisements (Quảng cáo)

Thực hiện được kết quả như sau:

Đáp án phần a,b

c) 69,78 + 35,97 +30,22 = (69,78 + 30,22) + 35.97

= 100 + 35,97 = 135,97.

d) 83,45 – 30,98 – 42,47 = 83,45 – (30,98 + 42,47)

= 83,45 – 73,45 = 10.


Bài 3 trang 161: Một gia đình công nhân sử dụng tiền lương hằng tháng như sau: 3/5 số tiền lương để chi cho tiền ăn của gia đình và tiền học của các con, 1/4  số tiền lương để trả tiền thuê nhà và tiền chi tiêu cho việc khác, còn lại là tiền để dành.

a) Hỏi mỗi tháng gia đình đó để dành được bao nhiêu phần trăm số tiền lương ?

Advertisements (Quảng cáo)

b) Nếu số tiền lương là 4 000 000 đồng một tháng thì giađình đó để dành được bao nhiêu tiền mỗi tháng ?

Bài giải: Phân số chỉ số phần tiền lương giađình đó chi tiêu trong tháng là:

3/5 + 1/4 = 12/20 + 5/20 = 17/20 (số tiền lương)

a) Tỉ số phần trăm số tiền lương giađình đó để dành là:

1 – 17/20 = 20/20 – 17/20 = 3/20 (số tiền lương)

3/20 = 15/100 = 15%

b) Số tiền giađình đó để dành được là:

4000000 x 15 : 100 = 600000 (đồng)

Đáp số: a) 15% số tiền lương ; b) 600000 đồng.


Bài làm thêm:

1. Một trường tiểu học có 5/8 số hoc sinh đat loai khá, 1/5 số hoc sinh đạt loại giỏi, còn lại là loại HS đạt trung bình. Hỏi:

a) Số HS đạt loại trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm số HS toàn trường ?

b) Nếu trường tiểu học có 400 HS thì có bao nhiêu HS đạt loại trung bình ?

Bài giải

a) Số phần trăm HS khá giỏi của trường tiểu học là: 5/8 + 1/5 = 33/40 = 82,5/100 =  82,5%

Số phần trăm HS đạt loại trung bình là: 100% – 82,5% = 17,5%.

b) Số HS đạt loại trung bình là: 400 X 17,5 :100 = 70 (HS).

2. Tìm những giá trị số thích hợp của a và b để có: a + b = a – b.

Ta thấy: b = 0 thìa + 0 = a – 0 = a

Vậy: a là số bất kỳ, còn b = 0.

Advertisements (Quảng cáo)