Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3,4,5 trang 176,177 Toán 5: Luyện tập chung tiết 171

Luyện tập chung tiết 171

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 176; bài 2,3,4,5 trang 177 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 171

Bài 1: Tính:

Đáp số: a) 15/28;  b) 10/33; c) 24,6, d) 9,6

Hướng dẫn chi tiết bài 1 (a,b,c,d)


Bài 2 trang 177: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Đáp số: 2a) = 8/3; 2b) = 1/5


Bài 3 trang 177: Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể lên tới 4/5 chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét ?

Lời giải: Diện tích đáy bể bơi là:

Advertisements (Quảng cáo)

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là 5/4.

Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 x 5/4 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.


Bài 4 trang 177 Toán 5: Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

Gợi ý giải: a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km ; b) 5 giờ 30 phút.


Bài 5 trang 177 SGK: Tìm x:

8,75 x x + 1,25 x x = 20

Đáp án: 8,75 x x + 1,25 x x = 20

(8,75 + 1,25) x x    = 20

10 x x    = 20

                           x   = 20 : 10

                           x   = 2

Advertisements (Quảng cáo)