Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 178 Toán 5: Luyện tập chung tiết 173

Luyện tập chung tiết 173

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 178; bài 1,2 trang 179 SGK Toán 5: Luyện tập chung tiết 173.

Phần 1.  Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: 0,8% = ?

Khoanh vào chữ C (vì 0,8% = 0,8/100 = 8/100)


Bài 2: Biết 95% của một số là 475, vậy 1/5 của số đó là:

A. 19                            B.95

C. 100                          D. 500

Khoanh vào chữ C (vì số đó là: 475 x 100 : 9 = 500 ; và 1/5 số đó là: 500 : 5 = 100).


Bài 3 trang 178: Người ta xếp các hình lập phương nhỏ thành các khối. Trong các khối dưới đây, khối nào có chứa nhiều hình lập phương nhất ?

Advertisements (Quảng cáo)

Khoanh vào chữ D (vì khối A có 24 hình lập phương, khối B có 22 hình lập phương; khối C có 24 hình lập phương; khối D có 2 hình lập phương).


Phần 2.

Bài 1 trang 179 SGK Toán 5: Một tấm bìa hình vuông đã được tô màu như hình vẽ bên. Tính:

a) Diện tích của phần đã tô màu.

b) Chu vi của phần không tô màu

Đáp án: Ghép 4 mảnh đã tô màu của hình vuông ta được một hình tròn có bán kính là 10cm.

Advertisements (Quảng cáo)

Chu vi của hình tròn này chính là chu vi của phần không tô màu.

a) Diện tích phần đã tô màu là:

10 x 10 x 3,14 = 314 (cm2)

b) Chu vi của phần không tô màu là:

10 x 2 x 3,14 = 62,8 (cm)

Đáp số: a) 314cm2 ; 62,8cm


Bài 2 trang 179 SGK Toán 5: Mẹ mua gà và cá hết 88 000 đồng. Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà. Hỏi mẹ mua cá hết bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt

Cá + gà : 88000 đồng

Số tiền cá = 120% số tiền gà

Gà: ? đồng

Cá : ? đồng

Bài giải:

Số tiền mua cá bằng 120% số tiền mua gà nên ta có tỉ số giữa số tiền mua cá và mua gà là:

120% = 120/1100 = 6/5

Như vậy nếu số tiền mua gà là 5 phần thì số tiền mua cá là 6 phần như thế.
Tổng số phần bằng nhau là:
5 + 6 = 11 (phần)
Số tiền mua cá là:
88000 : 11 x 6 = 48000 (đồng)
Đáp số: 48000 đồng

Advertisements (Quảng cáo)