Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 175: Luyện tập chung tiết 169 – Toán 5

Luyện tập chung tiết 169 toán lớp 5 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 175) sẽ giúp học sinh củng cố:

  • 4 phép tính cộng, trừ, nhân, chia.
  • Tìm thành phần chưa biết của phép tính.
  • Giải các bài toán có nội dung liên quan đến hình học, bài toán về chuyển động đều.

1. Tính:

a) 85793 – 36841 + 3826

c) 325,97 + 86,54 + 103,46.

ĐS: a) 85793 – 36841 + 3826 = 48952 + 3826 = 52778

c) 325,97 + 86,54 + 103,46 = 412,51 + 103,46 = 515,97.


2. Tìm x:

a) x + 3,5 = 4,72 + 2,28

x + 3,5 = 7

x = 7 – 3,5

Advertisements (Quảng cáo)

x = 3,5

b) x – 7,2 = 3,9 + 2, 5

x – 7,2= 6,4

x = 6,4 + 7,2

x = 13,6.


Bài 3 trang 175. Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc-ta ?

Độ lớn của mảnh-đất là:

Advertisements (Quảng cáo)

150 x  5/3 = 250 (m)

Chiều cao của mảnh-đất là: 250 x 2/5 = 100 (m)

Diện tích mảnh-đất hình thang là: (250 + 150).100  / 2 = 20000m2

20000m2 = 2ha

Đáp số: 2ha.


Bài 4. Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ôtô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ôtô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ôtô du lịch đuổi kịp ô tô chở-hàng ?

Thời gian ôtô chởhàng đi trước ôtô du-lịch là: 8 – 6  = 2 (giờ)

Quãng đường ôtô chở-hàng đi trong 2 giờ là: 45 x 2 = 90 (km)

Sau mỗi giờ ôtô du-lịch đến gần ôtô chở-hàng là: 60 – 45 = 15 (km)

Thời gian ôtô du-lịch đi để đuổi kịp ôtô chởhàng là: 90  : 15 = 6 (giờ)

Ôtô du lịch đuổi kịp ôtô chở hàng lúc: 8 giờ + 6 giờ = 14 (giờ)

Đáp số: 14 giờ.


Bài 5: Tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho: 4/x = 1/5

Ta có:

4/x = 1/5

4/x = 1.4 / 5.4

4/x = 4/20

suy ra: x = 20 (Hai phân số bằng nhau có tử số bằng nhau thì mẫu số cũng bằng nhau).

Advertisements (Quảng cáo)