Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Trường TH Phước Thể tổ chức thi trắc nghiệm và tự luận giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

Kì thi giữa học kì 2 đang diễn ra, dethikiemtra gửi thấy thầy cô và các em tài liệu: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán 5 trường Tiểu học Phước Thể năm học 2016 – 2017.

1.  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

a) Chữ số 7 trong số thập phân 85,472 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục        B. Hàng trăm

C. Hàng phần mười     D. Hàng phần trăm

b)  Không phẩy năm được viết là :

A. 0,5         B. 0,05       C. 0,005           D. 5,000

2. Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.

45, 3 m3 =  45300dm3

27m3 =  27 000 000cm3    

26,31 dm3 =  2631cm3

78 4 dm3 =  7, 84m3

3.  Điền kết quả vào chỗ chấm.

Cho hình lập phương có số đo một cạnh như hình vẽ .

Advertisements (Quảng cáo)

Thể tích hình lập phương đó là:…………………

4. Nối  biểu thức cột A với kết quả cột B:

5.  Lớp 5A có 32 học sinh, cuối học kì 1 có 25 %  học sinh được khen thưởng.  Số học sinh được khen thưởng  là: ……..(học sinh)

6. Nối hình tròn với biểu thức đúng.  Cho hình tròn có bán kính như hình vẽ . Diện tích hình tròn là :

7. Tìm X

X  : 3, 2  =  0, 5 × 5                         X   –  6, 12  =  8, 5 + 5

8. Người ta sơn một cái thùng  không có nắp hình hộp chữ nhật có chiều rộng 2,5 dm, chiều  dài gấp đôi chiều rộng, chiều cao 3,2dm. Tính diện tích quét sơn.

Advertisements (Quảng cáo)


Hướng dẫn làm bài

 1. a ) D           b) A

2.

3. 29,791 dm3

4.

5.  8 (học sinh)

6.2,5 × 2,5  × 3,14  = 19,625cm2

7. a) X  : 3, 2  =  0, 5 × 5

X  : 3, 2  =  2, 5

X  = 2,5  × 3,2

X  = 8

b) X   –  6, 12  =  8, 5 + 5

X   –  6, 12  =  13, 5

X  = 13,5 + 6,12

X  = 19,62

8. Bài giải

Chiều dài cáithùng đó là : 2,5  × 2 = 5 dm)

Diện tích xung quanh cái thùng là: (2,5 + 5) × 2 × 3,2 = 48 ( dm2)

Diện tích mặt đáy cáithùng là: 5 × 2,5 = 12,5 (dm2)

Diện tích quét sơn của cáithùng là: 48 + 12,5 = 60,5 ( dm2)

Đáp số : 60,5 dm2

Advertisements (Quảng cáo)