Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 Toán 5 trang 159,160 bài Phép trừ

Tiết 151 SGK Toán lớp 5 – Bài 1 trang 159; bài 2,3 trang 160 chi tiết nhất trên Dethikiemtra.com

– Giúp học sinh ôn tập về: Kĩ năng thực hiện phép trừ các số tự nhiên, các phân số. các số thập phân.

– Vận dụng phép trừ để giải các bài toán tìm thành phần chưa biết của phép tính, các bài toán có lời văn.

a – b = c

 Chú ý: a – a = 0; a – 0 = a

Bài 1: Tính rồi thử lại (theo mẫu):

a) Mẫu:

8923 – 4157 ;                              27069 – 9537

7,284 – 5,596 ;                       0,863 – 0,298

a) Đáp số:  8923 – 4157 = 4766;

27069 – 9537 = 17532;

Chi tiết:

Advertisements (Quảng cáo)

b) Đáp số : 8/15 – 2/15 = 6/15;

7/12 – 1/6 = 5/12;

1 – 3/7 = 4/7;

Chi tiết và đầy đủ như dưới đây:

c) Đáp số

7,2784 – 5,596 = 1,688

0,863 – 0,298 = 0,565

Chi tiết giải:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2. Tìm x:

a) x + 5,84 = 9,16

x = 9,16 – 5,84

x = 3,32.

b) x – 0,35 = 2,55

x = 2,55 + 0,35

x = 2,9.


Bài 3. Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.

Diện tích đất trồng hoa là:

540,8 – 385,5 = 155,3 (ha)

Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là:

540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)

Đáp số: 696,1ha.


Gợi ý làm bài tập trong sách vở bài tập :

1. Tính: a) 80007 – 30009 = 49998
85,297 – 27,549 = 57,748
70,014 – 9,268 = 60,746
0,725 – 0,297 = 0,428

b) 12/19 – 7/19 = (12-7)/ 19 = 5/19
9/14 – 2/7 = 9-2×2 /14 = 5/14
2 – 3/4 = 2×4-3 / 4 = 5/4

2. Tìm x

a) x = 4,46. b) x = 7/6.

c) x = 6,8; d) x = 10/7

681 ha

4. Tính bằng hai cách khác nhau: 72,54 – (30,5 + 14,04)=?

Cách 1: 72,54 – (30,5 + 14,04)
= 72,54 – 44,54
= 28

Cách 2: 72,54 – (30,5 + 14,04)
= 72,54 – 14,04 – 30,5
= 68,5 – 30,5 = 28.

Advertisements (Quảng cáo)