Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 179,180 Toán 5: Luyện tập chung tiết 174

Luyện tập chung tiết 174 Toán 5 – Chương 5: giải chi tiết bài 1,2,3 trang 179; bài 1,2 trang 180 SGK Toán 5.

Nội dung tiết 174 ôn luyện về giải toán về tỉ số phần trăm, Bài toán liên quan đến chuyển động đều và Tính thể tích của các hình.

Phần 1.Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp án, kết quả tính,…). Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1: Một ô tô đi được 60km với vận tốc 60km/giờ, tiếp đó ô tô đi được 60km với vận tốc 30km/giờ. Như vậy, thời gian ô tô đã đi cả hai đoạn đường là:

A. 1,5giờ.                        B. 2giờ.

C. 3giờ                            D. 4giờ.

vì đoạn đường thứ nhất ô tô đi hết 1giờ, đoạn đường thứ hai ô tô đi hết 2giờ nên tổng số thời gian ô tô đã đi đoạn đường là 3giờ.


Bài 2 trang 179: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước ghi trên hình vẽ. Cần đổ vào bể bao nhiêu lít nước để nửa bể có nước ?

A. 48l                               B. 70l

C. 96l                               D. 140l

Advertisements (Quảng cáo)

Vì thể tích bể cá là 60 x 40 = 96000 (cm3) hay 96dm3 ; thể tích của nửa bể cá là 96 : 2 = 48 (dm3). Vậy cần đổ vào bể 48l nước.


Bài 3 trang 180 : Cùng một lúc, Vừ đi ngựa với vậntốc 11 km/giờ, Lềnh đi bộ với vậntốc 5km/giờ và đi cùng chiều với Vừ. Biết rằng khi bắt đầu đi Lềnh cách Vừ một quãng đường 8km (xem hình vẽ). Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh ?

B. Vì cứ mỗi giờ Vừ tiến gần Lềnh được 11 – 5 = 6 (km); thời gian Vừ đuổi kịp Lềnh là : 8 : 6 = 1/1/3 (giờ) hay 80phút).


Phần 2.

Bài 1. Tuổi của con gái bằng 1/4 tuổi mẹ, tuổi của con trai bằng 1/5 tuổi mẹ. Tuổi congái cộng với tuổi contrai là 18 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi ?

Tổng số tuổi của con gái và con trai bằng:

Advertisements (Quảng cáo)

Ta coi tổng số tuổi của hai con là 9 phần bằng nhau thì tuổi của mẹ bằng 20 phần như thế. Vậy tuổi của mẹ là:

Đáp số: 40 tuổi


Bài 2 trang 180: Trong cùng một năm, mật độ dân số ở Hà Nội là 2617 người/km2 (nghĩa là cứ mỗi ki-lô-mét vuông có trung bình 2627 người), mật độ dân số ở Sơn La là 61 người/km2 .

a) Cho biết diện tích của Thủ đô Hà Nội là 921km2 , diện tích tỉnh SơnLa là 14 210km2 . Hỏi dân của tỉnh SơnLa bằng bao nhiêu phần trăm dân của Hà Nội ?

b) Nếu muốn tăng mật độ dân số của SơnLa lên 100 người/km2 thì dân của tỉnh SơnLa phải tăng thêm bao nhiêu người?

(Học sinh được sử dụng máy tính bỏ túi khi giải bài tập này)

a) Sốdân ở Hà Nội năm đó là: 2627 x 921 = 2419467 (người)

Sốdân ở SơnLa năm đó là: 61 x 14210 = 866810 (người)

Tỉ số phần trăm của số-dân ở Sơn La và số-dân ở Hà Nội là:

866810 : 2419467 = 0,3582…

0,3582…= 35,82%.

Đáp số: 35,82%

b) Nếu mật độ dân số của Sơn La là 100 người/km2 thì trung bình mỗi ki-lô-mét vuông sẽ có thêm : 100 – 61 = 39 (người)

Khi đó số dân ở Sơn La tăng thêm là: 39 x 14210 = 554190 (người)

Đáp số: 554190người.

Advertisements (Quảng cáo)