Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 11 Toán 5: Ôn tập phép nhân và phép chia hai phân số

Ôn tập về phép nhân và phép chia 2 phân số: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 11 SGK Toán lớp 5.

Phép nhân: Muốn nhân 2 phân số với nhau, ta lấy tử số x tử số, mẫu số x mẫu số.

Phép chia: Muốn chia một ps cho một ps ta lấy ps thứ nhất x với ps thứ hai đảo ngược.

Bài 1. Tính:

a) 3/10 x 4/9;        b) 6/5 : 3/7;       c)3/4 x 2/5;         d) 5/8 : 1/2

e) 4 x 3/8;             f) 3:1/2             g) 1/2 : 3

2016-08-16_200226

ĐS: a) 3/10 x 4/9 = 3.4 / 10.9 = 2 / 5.3 = 2/15;

b) 6/5 : 3/7 = 6/5 . 7/3 = 2.7 / 5 = 14/5

c) 3/4 . 2/5 = 3.2 / 4.5 = 3 / 2.5 = 3/10

d) 5/8 : 1/2 = 5/8 . 2/1 = 5.2 / 8.1 = 5/4

Advertisements (Quảng cáo)

e) 4 . 3/8 = 4/1 . 3/8 = 4.3 / 1.8 = 3/2

f) 3 : 1/2 = 3/1 : 1/2 = 3/1 . 2/1 = 6

g) 1/2 : 3 = 1/2 : 3/1 = 1/2 . 1/3 = 1/6

Hướng dẫn giải Chi tiết bài 1


Bài 2. Tính

a) 9/10 . 5/6

b) 6/25 : 21/20

Advertisements (Quảng cáo)

c) 40/7 . 14/5

d) 17/13 : 51/26

HD. a) 9/10 . 5/6 = 9.5 / 10.6 = 3.3.5 / 2.5.2.3 = 3/4

b) 6/25 : 21/20 = 6/25 . 20/21 = 3.2.4.5 / 5.5.7.3 = 8/35

c) 40/7 . 14/5 = 40.14 / 7.5 = 4.5.2.2.7 / 5.7 = 16

d) 17/13 : 51/26 =17/13 . 26/51 = 17.2.13 / 13.3.17 = 2/3

Hướng dẫn Giải chi tiết ý a,b,c,d


Bài 3 trang 11 SGK Toán 5. Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 1/2 m, chiều rộng 1/3 m. Chia tấm bìa đó thành 3 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Giải: Diện tích tấm bìa là: 1/2 x 1/3 = 1/6 (m2)

Diện tích mỗi phần là: 1/6 : 3 = 1/18 (m2)

Đáp số: 1/18 m2


Bài tập tương tự: Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 15/4m, chiều rộng 2/3m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích của mỗi phần.

Diện tích tấm lưới sắt hình chữ nhật là: 15/4 x 2/3 = 5/2 (m2)

Diện tích của 1 phần tấm lưới sắt là: 5/2 : 5 = 5/2 x 1/2 = 1/2 (m2)

Đáp số: 1/2m2

Bài 1,2 trong vở bài tập

Advertisements (Quảng cáo)