Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề số 16 Thi học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó

CHIA SẺ
Đề số 16 – Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 5: Một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 14,6m và 8,7m. Tính diện tích hình tam giác vuông đó.

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 14,6m và 8,7m. Tính diện tích hình tam giác vuông đó.

A. 63,51m2

B. 127,02m2

C. 65,31m2

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 21,6m, chiều cao là 9,5m. Tính diện tích hình thang đó.

A. 205,2m2

B. 102,6m2

C. 106,2m2

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Một hình tròn có đường kính 0,8m. Tính diện tích hình tròn đó.

A. 1,256m2

B. 0,5024m2

C. 5,024m2

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng.

Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 23dm, chiều rộng là 16dm và chiều cao là 1,2m. Tính diện tích toàn phần hình hộp đó.

A. 19,06m2

B. 15,38m2

C. 16,72m2

5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Có hai hình lập phương. Các kích thước của hình lập phương thứ nhất gấp 2 lần các kích thước của hình lập phương thứ hai. Hỏi thể tích hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần thể tích hình lập phương thứ hai.

A. 4 lần

B. 6 lần

C. 8 lần

6. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

Hình tròn thứ nhất có đường kính gấp 3 lần đường kính hình tròn thứ hai. Hỏi diện tích hình tròn thứ nhất gấp mấy lần diện tích hình tròn thứ hai.

A. 5 lần

B. 7 lần

C. 9 lần

7. Một hình thang có đáy lớn là 24,5m, đáy bé là 18,4m. Diện tích là 263,5m2. Tính chiều cao của hình thang.

8. Cho hình vuông ABCD và hình tròn tâm O (như hình vẽ). Chu vi hình tròn đồng tâm O là 28,26cm. Tính diện tích phần gạch chéo.

9. Một bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật đo bên trong có chiều dài là 2,1m, chiều rộng là 1,5m, chiều cao là 1,2m. Hỏi bể đó chứa được bao nhiêu lít nước ?


1.

A. 63,51m2

Đ

B. 127,02m2

S

C. 65,31m2

S

2.

A. 205,2m2

Đ

B. 102,6m2

S

C. 106,2m2

S

3.

A. 1,256m2

S

B. 0,5024m2

Đ

C. 5,024m2

S

4. C.

5.

A. 4 lần

S

B. 6 lần

S

C. 8 lần

Đ

6.

A. 5 lần

S

B. 7 lần

S

C. 9 lần

Đ

7.

Tổng hai đáy hình thang là:

24,5 + 18,4 = 42,9 (m)

Chiều cao hình thang là:

263,5 ⨯ 2 : 42,9 = 12,28 (m)

Đáp số: 12,28 m

8.

Cạnh hình vuông bằng đường kính hình tròn.

Độ dài cạnh hình vuông là:

 28,26 : 3,14 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

  9 ⨯ 9 = 81 (cm2)

Bán kính hình tròn là:

 9 : 2 = 4,5 (cm)

Diện tích hình tròn là:

 4,5 ⨯ 4,5 ⨯ 3,14 = 63,585 (cm2)

Diện tích phần gạch chéo là:

81 – 63,585 = 17,415 (cm2)

Đáp số: 17,415 cm2

9.

Tính thể tích bể nước :

21 ⨯ 1,5 ⨯ 1,2 = 3,78 (m3)  = 3780 (lít)

Đáp số: 3780 lít