Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 12,13,14 môn Toán 5: Hỗn số

Hỗn số và Luyện tập Hỗn số lớp 5

A. Lý thuyết hỗn số

– Có hai cái bánh và 3/4 cái bánh.

Ta nói gọn là có 2 và 3/4

cái bánh và viết gọn là

2016-11-09_081748

2 và 3/4 hay 2 + 3/4
viết thành

2016-11-09_081834 đọc là: hai và ba phần tư.

2016-11-09_081834 có phần nguyên là 2, phần phân số là 3/4

Phần phân số của hốn số bao giờ cũng bé hơn đơn vị.

Khi đọc (hoặc viết) hỗn số ta đọc (hoặc viết) phần nguyên rồi đọc (hoặc viết) phần phân số.

B. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 12,13,14 SGK Toán 5: Hỗn số

I. Giải bài tập Hỗn số

Bài 1. Dựa vào hình vẽ để viết rồi đọc hỗn số thích hợp (theo mẫu):

2016-08-16_201507

Hướng dẫn bài 1:

a) 2016-11-09_081936

Advertisements (Quảng cáo)

b) 2016-11-09_082002

c)  2016-11-09_082034


Bài 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

2016-08-16_201619

Điền từ trái qua phải:

2016-08-16_201702


II. Giải bài tập Hỗn số (tiếp theo)

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2016-08-16_201813

Đáp án: – 7/3 ( bảy phần ba)

Advertisements (Quảng cáo)

2016-08-16_202047

2016-08-16_202056

103/10 ( một trăm linh ba phần mười)


Bài 2: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

2016-08-16_202359

Giải:

2016-08-16_202429


Bài 3 trang 14: Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính (theo mẫu):

2016-08-16_202524

Giải bài 3:

2016-08-16_202721


Giải bài 1,2,3 trang 14 SGK Toán 5: Luyện tập hỗn số

Bài 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2016-08-16_203725

Đáp án:

2016-08-16_203855


Bài 2. So sánh các hỗn số:

2016-08-16_204427

Đáp án:

2016-08-16_205101


Bài 3 trang 14. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:

2016-08-16_205409

Giải bài 3:

2016-08-16_205457

Advertisements (Quảng cáo)