Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 trang 10 Toán 5: Ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

Ôn tập về phép cộng, phép trừ hai phân số: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 10 SGK Toán 5 – Chương 1 bài số 7.

– Khi muốn cộng hai ps có cùng ms ta cộng các ts với nhau và giữ nguyên ms.

– Khi muốn trừ hai ps có cùng ms ta trừ các ts với nhau và giữ nguyên ms.

– Khi muốn cộng hoặc trừ 2 ps khác ms, ta quy đồng ms hai ps đó rồi tính cộng hoặc trừ như với các ps cùng ms.

Bài 1. Tính:

a) 6/7 + 5/8;

b)3/5 – 3/8;

c) 1/4 + 5/6;

d) 4/9 – 1/6

HD.a) 6/7 + 5/8 = 48/56 + 35/56 = 83/56

b) 3/5 – 3/8 = 24/40 – 15/40 = 9/40

c) 1/4 + 5/6 = 6/24 + 20/24 = 26/24 = 13/12

Advertisements (Quảng cáo)

d) 4/9 – 1/6 = 24/54 – 9/54 = 15/24 = 5/18

Bài 1


Bài 2. Tính:

a) 3 + 2/5

b) 4 – 5/7;

c) 1 -(2/5 + 1/3)

Advertisements (Quảng cáo)

HD: a) 3 + 2/5 = 15/5 + 2/5 = 17/5

b) 4 – 5/7 = 28/7 – 5/7 = 23/7

c) 1 – (2/5 + 1/3) = 1 – (6/15 + 5/15) = 1 – 11/15 = 15/15 – 11/15 = 4/15

Giải Bài 2


Bài 3 trang 10 SGK Toán 5. Một hộp bóng có 1/2 số bóng màu đỏ, 1/3 số bóng màu xanh, còn lại là bóng màu vàng. Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng.

Tóm tắt:

1 hộp bóng: 1/2 màu đỏ.

(3 màu)        1/3 màu xanh.

? màu vàng

Lời giải: Số bóng màu vàng là:

1 – (1/2 + 1/3) = 1/6 (bóng)

Đáp số: 1/6 bóng màu vàng


Bài làm thêm: Một thư viện có 60/100 số sách giáo khoa, 25/100 số sách là truyện thiếu nhi, còn lại là sách giáo viên. Hỏi sách giáo viên chiếm bao nhiêu phần trăm số sách trong thư viện?

Bài giải: Phânsố chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu nhi là:

60/100 + 25/100 = 85/100 (Số sách)

Phân số chỉ số sách giáo viên có trong thư viện là:

100/100 – 85/100 = 15/100 (số sách)

Advertisements (Quảng cáo)