Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Toán 5: Luyện tập phân số thập phân

Luyện tập phân số thập phân: Đáp án + gợi ý giải chi tiết bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Toán 5 trong chương 1.

Mục tiêu của bài học số 6 này sẽ giúp HS củng cố về:

+ Viết các PSTP trên một đoạn của tia số.

+ Chuyển một số PS thành PSTP.

+ Giải bài toán về tìm giá trị một PS của một số cho trước.

Bài 1. Viết phân số PSTP thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:


Ta biểu diễn như sau:


Bài 2. Viết các phân số sau thành PSTP

11/2;     15/4;        31/5

Advertisements (Quảng cáo)

ĐS: 11/2 = 11.5 / 2.5 = 55/10

15/4 = 15.25 / 4.25 = 375/100;

31/5 = 31.2 / 5.2 = 62/10


Bài 3. Viết các ph.số sau thành ph.số thập.phân có mẫu là 100:

6/25;          500/1000;            18/200

Advertisements (Quảng cáo)

ĐS: 6/25 = 6.4 / 25.4 = 24/100

500/1000 = 500:10 / 1000:10 = 50/100

18/200 = 18 : 2 / 200 :2 = 9/100


Bài 4. So sánh các phsố sau: >; <; =

7/10… 9/10;    92/100 … 87/100; 5/10 … 50/100;  8/10 …29/100

2016-08-15_222131

Đáp án: 7/10 < 9/10; 5/10 = 50/100; 92/100 > 87/100; 8/10 > 29/100

2016-08-15_222525


Bài 5 trang 9 Toán 5. Một lớp học có 30 học sinh, trong đó 3/10 số học sinh là học sinh giỏi toán, 2/10 số học sinh là học sinh giỏi tiếng việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi tiếng việt?

Số học sinh giỏi toán là: 30 x 3/10 = 9 (học sinh)

Số học sinh giỏi tiếng việt là: 30 x 2/10 = 6 (học sinh)


Sau bài này, các em tự trả lời các câu hỏi sau:

  1. Muốn tìm số phần của 1 số ta làm như thế nào?
  2. Muốn chuyển 1 PS thành PSTP ta làm như thế nào?

Dưới đây là vở bài tập:

Câu 1,2,3,4.

Advertisements (Quảng cáo)