Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

[Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo] Đề thi môn Toán giữa kì 2 lớp 5

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Chữ số 7 trong số 201,75 thuộc hàng:

A.   Chục B.   Trăm C.   Phần mười D.   Phần trăm

2. 10% của 2017 là:

A.   201,7 B.   20,17 C.   20170 D.   2,017

3. Phân số  được viết dưới dạng số thập phân là:

A.   4,5 B.   5,4 C.   0,4 D.   0,8

4. Diện tích hình tam giác có cạnh đáy 5cm và chiều cao 4 cm là:…cm2.

A.   20 B.   10 C.   40 D.   30

5. Kết quả của biểu thức: 1,5  2  – 3 : 2 là:

A.   1,5 B.   3 C.   2,5 D.   2

6. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 3 giờ 4 phút = …………. phút là:

A.   3,4 B.   34 C.   184 D.   304

7. Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm để  2m3 17dm3  = …………m3 là:

A.   20,17 B.   2,17 C.   2,017 D.   217

8. Cho: x – 20,17 = 20,17 . Vậy x = …

A.   20,17 B.   0 C.   20,18 D.   40,34

 II. Phần tự luận: Trình bày cách làm các bài toán sau:

1.Tính

Advertisements (Quảng cáo)

a) 3 giờ 6 phút + 5 giờ 32 phút

b) 52 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

c) 32,4 x 5,3 d) 149,76 : 6,4

2. Cho nửa hình tròn như hình bên (xem hình vẽ).

Em hãy tính diện tích của hình đó.

Advertisements (Quảng cáo)


HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN – GIỮA KÌ II – LỚP 5

Phần trắc nghiệm: 1C; 2A; 3D; 4B; 5A; 6C; 7C; 8D
Câu 1: Tính:

a) 3giờ 6phút + 5giờ 32phút

= 8giờ 38phút

b) 52phút 25giây – 15phút 12giây

= 37phút 13giây

c) 32,4 x 5,3

= 171,72

d) 149,76 : 6,4

= 23,4

Câu 2. Bán kính hìnhtròn là: 4 : 2 = 2 (cm)

Diện tích hìnhtròn là: 2 x 2 x 3,14 = 12,56 (cm2)

Diện tích nửa hình tròn là: 12,56 : 2 = 6,28 (cm2).

Đáp số: 6,28 cm2

Lưu ý: HS làm bằng cách khác hoặc tính gộp phép tính vẫn được điểm tối đa.

Advertisements (Quảng cáo)