Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài 1,2,3 ,4,5 trang 15 SGK Toán 5: Luyện tập chung 1

Luyện tập chung 1: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 15 SGK Toán 5

Bài 1. Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

a) 14/70;    b) 11/25;       c) 75/300;      d) 23/500

2016-08-16_211243

Giải bài 1: a) 14/70 = 14:7 / 70:7 = 2/10;

b) 11/25 = 11.4 / 25.4 = 44/100

c) 75/300 = 75:3 / 300:3 = 25/100

d) 23/500 = 23.2 / 500.2 = 46/1000

2016-08-16_211347


Bài 2 trang 15. Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

2016-08-16_214207

Advertisements (Quảng cáo)

Đáp số: a) 42/5; b) 23/4; c) 31/7; d) 21/10

2016-08-16_214437


Bài 3 trang 15. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = … m             b) 1g = … kg                     c) 1 phút = … giờ

3dm = … m                8g = … kg                    6 phút = … giờ

9dm = … m                   25g = … kg                       12 phút = … giờ

Advertisements (Quảng cáo)

Giải: a) 1dm = 1/10 m;    3dm = 3/10 m;   9dm = 9/10m

b) 1g = 1/1000 kg; 8g = 8/1000 kg; 25g = 25/1000 kg

c) 1 phút = 1/60 giờ; 6 phút = 1/10 giờ; 12 phút = 1/5 giờ.


Bài 4 trang 15. Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Đáp án:

2016-08-16_221351


Bài 5 trang 15 SGK Toán 5. Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27 cm. Hãy viết số đo độ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét.

Hướng dẫn bài 5:

– Chiều dài sợi dây là:

327 cm;

– Chiều dài sợi dây là:

– Chiều dài sợi dây là:

Advertisements (Quảng cáo)