Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Tiết 13 Toán 5: Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 15,16

Luyện tập chung 2 tiết 13 toán lớp 5:  Giải bài 1,2,3 ,4,5 trang 15 SGK Toán 5 chương 1.

Ở bài này, các em cần ghi nhớ và thực hành:

– Củng cố về phép cộng, phép trừ phân số.

– Chuyển các số đo có hai tên đơn vị thành số đo có 1 tên đơn vị viết dưới dạng hỗn số.

– Giải bài toán tìm một số khi biết giá trị một phân số của số đó.

Bài 1. Tính

a) 7/9 + 9/10;

b) 5/6 + 7/8;

c) 3/5 + 1/2 + 3/10

 a) 7/9 + 9/10= 70/90 + 81/90 = 151/90

b) 5/6 + 7/8= 40/48 + 42/48 = 82/48 = 41/24

c) 3/5 + 1/2 + 3/10 = 6/10 + 5/10 + 3/10 = 14/10 = 7/5

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 1


Bài 2. Tính

2016-08-17_205604

a) 5/8 – 2/5 = 25/40 – 16/40 = 9/40

b) = 11/10 – 3/4 = 22/20 – 15/20 = 7/20

c) 2/3 + 1/2 – 5/6 = 4/6 +3/6 – 5/6 = 1/3

Advertisements (Quảng cáo)

2016-08-17_205631


3.  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

3/8 + 1/4 =?

A. 7/9;          B. 3/4;                C. 5/8;       D. 4/12

 Đặt phép tính ra kết quả:

3/8 + 1/4 = 3/8 + 2/8 = 5/8

Vậy chọn đáp án C.


4. Viết các số đo độ dài:

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;           c) 8dm 9cm;         d) 12cm 5mm.

Giải bài 4:

a) 9m 5dm = 2016-08-17_210053


5. Biết 3/10 quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

2016-08-17_210209

1/10 quãng đường AB dài: 12 : 3 = 4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km).

Đáp số: 40km.

Advertisements (Quảng cáo)