Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 88 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác

Diện tích hình tam giác lớp 5 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 88 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác

Cách tính diện tích tam giác cần nhớ như sau:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = a.h / 2

S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao


Hướng dẫn làm bài tập trong Sách

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

Advertisements (Quảng cáo)

a)     Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b)    Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

HD.a) Diện tích hình tam giác:

2016-12-10_085410

Advertisements (Quảng cáo)

b) Diện tích hình tam giác;

2016-12-10_085432

Đáp số: 24cm2  , 1,38 dm2


Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5 m và chiều cao là 5,2 m

Lời giải chi tiết: a) 24 dm = 2,4m

Diện tích hình tam giác là:
5 x 2,4 : 2 = 6 (m2)
Đáp số : 6m2

b) Diện tích hình tam giác là:

42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2)

Bài tiếp theo: Luyện tập diện tích hình tam giác (Bài tập trang 88,89)

Advertisements (Quảng cáo)