Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2 trang 88 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác

CHIA SẺ

Diện tích hình tam giác lớp 5 – Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 88 SGK Toán 5: Diện tích hình tam giác

Cách tính diện tích tam giác cần nhớ như sau:

Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho 2.

S = a.h / 2

S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao


Hướng dẫn làm bài tập trong Sách

Bài 1: Tính diện tích hình tam giác có:

a)     Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm.

b)    Độ dài đáy là 2,3 dm và chiều cao là 1,2 dm.

HD.a) Diện tích hình tam giác:

2016-12-10_085410

b) Diện tích hình tam giác;

2016-12-10_085432

Đáp số: 24cm2  , 1,38 dm2


Bài 2: Tính diện tích hình tam giác có:

a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm

b) Độ dài đáy là 42,5 m và chiều cao là 5,2 m

Lời giải chi tiết: a) 24 dm = 2,4m

Diện tích hình tam giác là:
5 x 2,4 : 2 = 6 (m2)
Đáp số : 6m2

b) Diện tích hình tam giác là:

42,5 x 5,2 : 2 = 110,5 (m2)

Bài tiếp theo: Luyện tập diện tích hình tam giác (Bài tập trang 88,89)