Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 86 SGK Toán 5: Hình tam giác

CHƯƠNG 3 – HÌNH HỌC Hình tam giác: Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 86 SGK Toán 5: Hình tam giác

Tóm tắt lý thuyết:

Hình tam giác ABC có:

– Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh Bc.

– Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

– Ba góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC (gọi tắt là góc A);

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC (gọi tắt là góc B);

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB (gọi tắt là góc C)

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây:
2016-12-10_084132Hình 1. Ba góc là góc A, góc B, góc C

Ba cạnh là AB, AC, BC

Hình 2. Ba góc là : góc D, góc E, góc G

Ba cạnh là: DE, DG, EG

Hình 3. Ba góc là: góc M, góc K, góc N

Ba cạnh là MK, MN, KN.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 trang 86: Hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây:

2016-12-10_084309

Giải: Hình 1: Đáy AB, đường cao CH

Hình 2. Đáy KG, đường cao DK

Hình 3. Đáy PQ, đường cao MN


Bài 3: So sánh diện tích của:

a) Hình tam giác AED và hình tam giác EDH.

b) Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC.

c) Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC.

2016-12-10_084453

Đáp án: a) Diện tích tam giác AED= Diện tích tam giác EDH.

b) Diện tích tam giác  EBC= Diện tích tam giác EHC

c) Diện tích hình chữ nhật ABCD = 2 lần diện tích tam giác EDC.

Advertisements (Quảng cáo)