Trang Chủ Lớp 5

18 bài tập hình học chương 3 toán 5 hay và thường gặp

Tiếp nối trong chuỗi bài tập chon lọc toán lớp 5, Dethikiemtra.com gửi tới các em 18 bài tập hình học thường gặp trong các đề thi, kiểm tra.

Phần 5: Từ bài 73 đến 90 trong Toán chọn lọc lớp 5

73. Cho hình tam giác ABC có điểm N là điểm chính giữa cạnh AC, trên hình đó có hình thang BMNE như hình vẽ. Nối B với N, nối E với M, hai đoạn thẳng này gặp nhau ở điểm O.

a) So sánh diện tích hai tam giác OBM và OEN.

b) So sánh diện tích hình tam giác EMC với diện tích hình AEMB.

74. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh BC, N là điểm chính giữa cạnh AC. AM và AN cắt nhau tại G.

a) So sánh diện tích tam giác BGM, CGM, AGN, CGN.

b) Nối c với G và kéo dài CG cắt cạnh AB tại p. Chứng minh AP = BP.

75. Cho tam giác ABC. M là điểm chính giữa cạnh BC, N là điểm chính giữa cạnh AC, P là điểm chính giữa của cạnh AB, ba đoạn thẳng AM, BN và CP cắt nhau tại G.

a) Chứng minh ba đoạn thẳng AM, BN và CP chia tam giác ABC thành 6 tam giác có diện tích bằng nhau.

b) Chứng minh: 

76. Tính diện tích hình thang ABCD. Biết diện tích các hình tam giác AOD và DOC như hình vẽ.

77. Cho hình thang vuông MNPQ vuông góc tại M và Q; PQ = 1/2 MN. Kéo dài MQ và NP cắt nhau tại A.

a) So sánh diện tích hai tam giác MNP và MQN.

b) So sánh diện tích hai tam giác AQP và AQN.

c) Diện tích hình thang MNPQ bằng 63cm2. Tính diện tích tam giác AQP.

Advertisements (Quảng cáo)

78. Cho hình thang ABCD (hai đáy là AB, CD). Trên đường chéo AC lấy điểm M sao cho MA = MC. Từ M kẻ đường thẳng song song với đường chéo DB cắt DC tại N (hình vẽ). Chứng minh rằng đoạn thẳng BN chia hình thang ABCD thành hai phần có diện tích bằng nhau.

79. Cho hình thang ABCD có AB song song với CD và diện tích bằng 40cm2. Kéo dài AB một đoạn BM sao cho AB = BM, kéo dài BC một đoạn CN sao cho BC = CN, kéo dài CD một đoạn DP sao cho CD = DP, kéo dài DA một đoạn AQ sao cho DA = AQ. Nối M, N, p, Q. Tìm diện tích tứ giác MNPQ.

80. Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi là 78cm, chiều dài AB hơn chiều rộng BC là 15cm. Trên BC lấy điểm M, trên CD lấy điểm N sao cho hai đường thẳng AM, AN chia hình chữ nhật thành 3 phần có diện tích bằng nhau. Tính độ dài đoạn CM, CN

81.  Cho hình chữ nhật ABCD. Trên cạnh AB lấy điểm M bất kì. Chứng minh rằng SDMC = 1/2 SABCD

82. Cho hình chữ nhật ABCD. I là điểm chính giữa cạnh AB. Nối D với I, đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng IC tại K (hình vẽ).

a) Chứng minh rằng SDIK = 1/2 SDBC

b) Kẻ IP vuông góc với DB; kẻ CQ vuông góc với DB. Chứng minh rằng SDIC = 3  SDIK

Advertisements (Quảng cáo)

c) Biết SDIK = 8cm2. Tính diện tích hình chữ nhật ABCD.

83. Cho hình chữ nhật ABCD và các điểm M, O, I sao cho MI = ID và AO = OI (hình vẽ). Biết diện tích tam giác MOI là 25m2. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu héc-ta?

84. Cho hình tròn tâm O tiếp xúc với 4 cạnh của hình vuông ABCD (như hình vẽ). Biết diện tích hình vuông là 400cm2. Tính:

a) Diện tích hình tròn tâm o.

b) Diện tích phần màu vàng.

85. Một phòng học trong lòng dài 7m, rộng 5m, cao 3,5m. Các cửa ra vào và chiếm 16m2. Tìm phí tổn quét vôi tường phần bên trong căn phòng. Biết rằng quét vôi 1m2 tốn 5000 đồng.

86. Đem 9,25m dây gai buộc thành hình chữ nhật trên tất cả các mặt của một cái thùng các tông hình lập phương (xem hình vẽ).

Phần các cột nút chiếm 2,5dm. Tính diện tích toàn phần cái thùng.

87. Hình vuông ABCD có cạnh dài 5cm và có M, N, p, Q là các trung điểm của bốn cạnh. Tính diện tích phần màu vàng.

88. Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình dưới đều dài 1cm. Tính tổng chu vi và tổng diện tích của tất cả các hình vuông ở trong đó.

89. Bác Tư có một thửa ruộng hình tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 60m và 30m. Năm nay xã đào một con mương rộng 3m chạy dọc theo cạnh 60m (xem hình vẽ). Em hãy tính diện tích thửa ruộng còn lại.

90. Làm xong một mảnh đất hình thang, bạn An ước lượng đáy bé dài 25m, bạn Bình ước lượng đáy bé dài 20m, còn bạn Hoa ước lượng đáy lớn dài gấp dôi đáy bé. Cô giáo nói “Các em ước lượng đều sai. Ước lượng như An thì diện tích mảnh đất tăng thêm 45m2, ước lượng như Bình thì diện tích mảnh đất tăng thêm 45m2, ước lượng như Hoa thì điều đó chỉ đúng khi cả đáy lớn và đáy bé cùng được tăng thêm 2m nữa”. Em hãy tính diện tích mảnh đất hình thang đó.


Hướng dẫn giải 1 số bài:

Bài 73:

Bài 74:

Giải bài 74

Bài 76:

Hướng dẫn giải bài 76

Đáp số bài 80: CM=4cm; CN=9cm

Advertisements (Quảng cáo)