Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Bài tập 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu

CHIA SẺ

 Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu – Toán 5.

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu

a) Giới thiệu hình trụ:  Hộp sữa có dạng hình trụ. Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh.

b) Giới thiệu hình cầu Trái Đất có dạng hình cầu

Bài 1: Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Hình A; hình C là hình trụ.


Bài 2: Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu:

Đáp án: Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.


Bài 3: Hãy kể tên một vài đồ vật có dạng:

a) Hình trụ;

b) Hình cầu;

Gợi ý giải và đáp án:

a) Một số vật có dạng hình trụ là: cốc uống nước, ống cống, thùng nước, lon nước ngọt, hộp sữa ông thọ.

b) Một số vật có dạng hình cầu là: quả bóng đá, viên bi, quả địa cầu, quả bi da.