Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

Bài tập 1,2,3 trang 128 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 120
Bài tập 1,2,3 trang 128 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 120
Luyện tập chung tiết 120 -  giải bài 1,2,3 trang 128 Toán 5. Bài 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. a) Tính...
Giải bài 1,2,3 trang 127  Toán 5: Luyện tập chung tiết 119
Giải bài 1,2,3 trang 127 Toán 5: Luyện tập chung tiết 119
Luyện tập chung tiết 119 - Hình học chương 3 Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem...
Bài  tập 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu
Bài tập 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu
 Giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu a) Giới...
Bài 1,2,3 Toán 5 trang 124, 125 : Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo)
Bài 1,2,3 Toán 5 trang 124, 125 : Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo)
Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo) - Toán Hình học 5.  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 124, bài 3 trang 125. Bài 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của...
Giải bài tập 1,2,3 trang 123 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung về tính thể tích
Giải bài tập 1,2,3 trang 123 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung về tính thể tích
Luyện tập chung về tính thể tích - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 123 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài 1: Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện...
Bài tập 1,2,3 trang 122,123 môn Toán 5: Thể tích hình lập phương
Bài tập 1,2,3 trang 122,123 môn Toán 5: Thể tích hình lập phương
Thể tích hình lập phương - Toán 5 - giải bài 1,2 trang 122, bài 3 trang 123. Muốn tính thể tích hình lậpphương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh. Hình...
Giải bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật
Giải bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình hộp chữ nhật Lớp 5 Toán chương 3 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật. Muốn tính thể tích hình hộp chữ...
Giải bài 1,2,3 trang 119 Toán 5: Luyện tập mét khối
Giải bài 1,2,3 trang 119 Toán 5: Luyện tập mét khối
Luyện tập mét khối - Chương 3 Môn Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 119 SGK Toán 5: Luyện tập mét khối. Bài 1: a) Đọc các số đo: 5m3;    ...
Bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán 5: Mét khối
Bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán 5: Mét khối
Bài Mét khối - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 118 . Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối. - Mét khối là thể tích của hình...
Bài 1,2 trang 116,117 môn Toán 5: Xăng ti mét khối, đề xi mét khối
Bài 1,2 trang 116,117 môn Toán 5: Xăng ti mét khối, đề xi mét khối
Tiết 111 - Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1 trang 116; bài 2 trang 117 SGK Toán 5- Đọc và viết đúng các số đo, mối quan hệ và giải được 1 số...