Trang Chủ Chủ đề Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

Chương 3 Toán lớp 5: Hình học

18 bài tập hình học chương 3 toán 5 hay và thường gặp
18 bài tập hình học chương 3 toán 5 hay và thường gặp
Tiếp nối trong chuỗi bài tập chon lọc toán lớp 5, Dethikiemtra.com gửi tới các em 18 bài tập hình học thường gặp trong các đề thi, kiểm tra. Phần 5: Từ bài 73 đến 90 trong Toán chọn lọc lớp...
Bài tập 1,2,3 trang 128 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 120
Bài tập 1,2,3 trang 128 môn Toán 5: Luyện tập chung tiết 120
Luyện tập chung tiết 120 -  giải bài 1,2,3 trang 128 Toán 5. Bài 1: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm. a) Tính diện tích kính dùng làm...
Giải bài 1,2,3 trang 127 Toán 5: Luyện tập chung tiết 119
Giải bài 1,2,3 trang 127 Toán 5: Luyện tập chung tiết 119
Luyện tập chung tiết 119 - Hình học chương 3 Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 127 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài 1: Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) cso AB =...
Bài tập 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu
Bài tập 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ – giới thiệu hình cầu
 Giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 126 SGK Toán 5: Giới thiệu hình trụ - giới thiệu hình cầu a) Giới thiệu hình trụ:  Hộp sữa...
Bài 1,2,3 Toán 5 trang 124, 125 : Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo)
Bài 1,2,3 Toán 5 trang 124, 125 : Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo)
Luyện tập chung về tính thể tích (tiếp theo) - Toán Hình học 5.  Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2 trang 124, bài 3 trang 125. Bài 1: Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau: 10% của 120...
Giải bài tập 1,2,3 trang 123 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung về tính thể tích
Giải bài tập 1,2,3 trang 123 SGK Toán lớp 5: Luyện tập chung về tính thể tích
Luyện tập chung về tính thể tích - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 123 SGK Toán 5: Luyện tập chung Bài 1: Một hình lập phương có cạnh 2,5cm. Tính diện tích một mặt, diện tích...
Bài tập 1,2,3 trang 122,123 môn Toán 5: Thể tích hình lập phương
Bài tập 1,2,3 trang 122,123 môn Toán 5: Thể tích hình lập phương
Thể tích hình lập phương - Toán 5 - giải bài 1,2 trang 122, bài 3 trang 123. Muốn tính thể tích hình lậpphương ta lấy cạnh nhân với cạnh nhân rồi nhân với cạnh. Hình lậpphương có cạnh a thì...
Giải bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật
Giải bài 1,2,3 trang 121 Toán lớp 5: Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình hộp chữ nhật Lớp 5 Toán chương 3 Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 121 SGK Toán 5: Thể tích hình hộp chữ nhật. Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta lấy chiều dài...
Giải bài 1,2,3 trang 119 Toán 5: Luyện tập mét khối
Giải bài 1,2,3 trang 119 Toán 5: Luyện tập mét khối
Luyện tập mét khối - Chương 3 Môn Toán lớp 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 119 SGK Toán 5: Luyện tập mét khối. Bài 1: a) Đọc các số đo: 5m3;       2010cm3;      ...
Bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán 5: Mét khối
Bài 1,2,3 trang 118 SGK Toán 5: Mét khối
Bài Mét khối - Toán 5. Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 118 . Để đo thể tích người ta còn dùng đơn vị mét khối. - Mét khối là thể tích của hình lập phương có cạnh dài...