Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 2 lớp 5

Đề thi môn toán lớp 5 học kì 2 (có Đáp án) – Hà Nội

PHÒNG GD & ĐT THANH OAI

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN DƯƠNG

NĂM HỌC: 2014-2015

MÔN: TOÁN

 (Thời gian: 60 phút)

Họ và tên:…………………………………………….Lớp : 5………………………….

ĐIỂM GV kí và ghi rõ họ tên
GV1:……………………….
GV2:……………………….

I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (Mỗi câu trả lời đúng cho 0.5 điểm)

1: Hỗn số chỉ phần tô màu là:

hon-so

2: Tám đơn vị, sáu phần mười, năm phần trăm viết được số thập phân là:

A. 8,56              
B.86,5              
C.865                   
D.8,65

Advertisements (Quảng cáo)

 3: Tỉ số phần trăm của hai số 2,8 và 80 là :

A. 2,8%            
B.50%              
C.3,5 %        
D.35 %

 4: 1 tấn 8 kg = . . . . tấn. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 1,008          
B.1,08               
C.1,8                  
D.1,0008

 5: Dấu (>; <; =) điền vào chỗ chấm của: 8 m2 50 dm2 . . . 8,05 m2 là:

A. <              
B.>                        C . = 

6: Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105 km. Vận tốc của người đi xe máy là:

A. 35 km          
B.3,5 km/giờ          
C.35 giờ          
D.35 km/giờ 

Advertisements (Quảng cáo)

II. PHẦN II : (7 điểm)

Bài 1: ( 2điểm)  Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 89 cm     =  …………….m         c.  97 dm58cm3= ………..cm3

b. 7800cm2  =………….dm2            d.  8347 m3  = . . . . .  dm3………cm3

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính (Học sinh không được dùng máy tính bỏ túi)

a) 678 + 12,47           b) 154,2 – 14,7

c) 24,6 x 3,4               d) 24,36 : 12

Bài 3: (3 điểm) Người ta làm một cái thùng không nắp bằng tôn dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 60 cm, chiều cao 50cm. Tính diện tích tôn để làm cái thùng đó (không kể mép hàn)?

Đáp án đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn vào các chữ cái đúng: (3 điểm)

Mỗi ý đúng cho 0.5 điểm.

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D C A B D

II. Phần II

1: (Học sinh đặt tính và tính đúng – Mỗi phép tính cho 1 điểm)

dat-tinh-roi-tinh

2: (3 điểm) – Mỗi phép tính cho 0,5 điểm

a) 678 + 12,47= 690,47          b) 154,2 – 14,7=139,5

c) 24,6 x 3,4=83,64               d) 24,36 : 12=2,03

Câu 3

Tóm tắt

Thùng hình HCN không có nắp:
Chiều dài: 80cm
Chiều rộng: 60cm
Chiều cao: 50cm
Tính diện tích tôn cần dùng?

Giải Điểm
Chu vi mặt đáy là:
(80 + 60 ) x 2 = 2800(cm)
Diện tích xung quanh là:
2800 x 50 = 140 000 (cm2)
Diện tích mặt đáy là:
80 x 60 = 4800 (cm2)
Diện tích tôn cần dung là:
140 000 + 4 800 = 144 800 (cm2)
Đáp số: 144 800 cm2
0.25
0.25
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25
0.5
0.25

Advertisements (Quảng cáo)