Trang Chủ Lớp 10 Khảo sát chất lượng lớp 10

Đề ôn hè môn Sinh và Công nghệ lớp 10 dành cho cả học sinh thi lại

CHIA SẺ

Đề cương ôn hè môn Sinh học và Công nghệ lớp 10 dành cho cả học sinh ôn thi lại năm học 2017 -2018.

MÔN SINH HỌC 10

1: Nêu khái niệm chu kì tế bào. Chu kì tế bào gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào.

2: Thế nào là nguyên phân? Nêu diễn biến các kì, kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. Điều gì sẽ xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

3: Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của quá trình giảm phân?

4: Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân.

5: Vi sinh vật là gì? Nêu đặc điểm chung của vi sinh vật?

6: Phân biệt các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật (dựa vào nguồn cung cấp năng lượng và nguồn cung cấp cacbon chủ yếu)

7: Phân biệt hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men ở vi sinh vật.

8: Trình bày quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng.

9: Nêu khái niệm sinh trưởng của vi sinh vật, khái niệm thời gian thế hệ? Phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục. Đặc điểm sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục?

10: Nêu ảnh hưởng của chất hóa học đến sinh trưởng của vi sinh vật (chất dinh dưỡng, nhân tố sinh trưởng, chất ức chế)

11: Nêu ảnh hưởng của các yếu tố lí học (nhiệt độ, độ ẩm, độ pH, ánh sáng, áp suất thẩm thấu) đến sinh trưởng của vi sinh vật

12: Virut là gì? Nêu các đặc điểm của virut khác với các cơ thể sống khác.

13: Phân biệt các dạng hình thái của virut.

14: Trình bày chu trình nhân lên của virut. Vì sao mỗi loại virut chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất định?

15: Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học.

16: Thế nào là bệnh truyền nhiễm? Vi sinh vật gây bệnh có thể lan truyền theo những con đường nào? Kể tên các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut?

17: Phân biệt miễn dịch không đặc hiệu và miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào.

18: Loài cà chua có 2n = 24. Một tế bào của loài trải qua 8 lần nguyên phân liên tiếp. Xác định:

a) Số tế bào con được hình thành.

b) Số NST trong các tế bào con.

c) Số NST đơn môi trường cần cung cấp.

d) Số thoi phân bào xuất hiện qua cả quá trình.

19: Bộ NST lưỡng bội của loài ngô 2n = 20. Một hợp tử của loài trải qua một số lần nguyên phân. Tại một lần nguyên phân, người ta đếm được trong các tế bào có 240 NST đơn đang phân li về 2 cực.

a) Các tế bào trên đang ở kì nào?

b) Có bao nhiêu tế bào đang thực hiện nguyên phân?

c) Cuối quá trình sẽ tạo bao nhiêu tế bào con?

20: Một loài vi sinh vật có thời gian thế hệ là 30 phút. Nếu ban đầu trong bình nuôi cấy có 107 tế bào thì sau 4 giờ số lượng tế bào trong bình là bao nhiêu?

Môn Công nghệ lớp 10

Câu 1: Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì? Nêu cách tổ chức hoạt động kinh doanh và cách xây dựng kế hoạch kinh doanh hộ gia đình.

Câu 2: Nêu những đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp nhỏ có những thuận lợi và khó khăn gì?

Câu 3: Trình bày khái niệm kế hoạch kinh doanh, nội dung và các căn cứ lựa chọn lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Câu 4: Trình bày các yêu cầu của việc thành lập doanh nghiệp.