Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm toán lớp 8 có đáp án – Phòng GD&ĐT Bố Trạch 2016

Tham khảo đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 8 Toán có đáp án năm 2016 của Phòng GD & ĐT Bố Trạch. Thời gian làm bài 90 phút, đề thi gồm 5 câu tự luận, các em xem chi tiết dưới đây

PHÒNG GD-ĐT BỐ TRẠCH

 KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: Toán – Khối : 8

Thời gian làm bài: 90  phút (Không kể thời gian phát đề)

(Học sinh làm bài trên giấy thi. Cần ghi rõ họ tên, lớp, môn thi và mã đề vào tờ giấy làm bài.)

Câu1: (1 điểm)

a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?

b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3

2: (1 điểm)  

a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

b. Áp dụng: Cho ΔABC,  AM là đường trung tuyến (MЄBC).

G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.

Advertisements (Quảng cáo)

3: (2,5 điểm) 

a) Viết đa thức sau dưới dạng tích của hai đa thức: 4x² – 9y²
b) Rút gọn biểu thức: (x +3)² + (4 -x) (x +8)
c) Tính nhanh giá trị biểu thức: A = x² – 6x + 10 tại x = 103

Câu 4: (2,5 điểm)

Cho hai đa thức:  ∈2016-08-28_213448

a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b. Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

5: (3 điểm)

Cho ΔABC   vuông  tại  A. Đường  phân  giác  BD (DЄ AC). Kẻ  DH  vuông  góc  với  BC (H ∈  BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.

Chứng minh:

Advertisements (Quảng cáo)

a) AD=HD

b) BD⊥KC

c) ∠DKC= ∠DCK

—– HẾT —–

Đáp án đề thi khảo sát đầu năm Toán lớp 8

1.

a. Nêu đúng cách nhân hai đơn thức (0,5 điểm)

b. 3x2yz .( –5xy3)=-15x3y4z (0,5 điểm)

2.

a. Nêu đúng tính chất (0,5 điểm)

2016-08-28_214540

3.

a) Viết được dưới dạng tích: (2x – 3y)(2x + 3y) (1 điểm)
b) Tính được: (x +3)² = x² + 6x + 9 (0,5 điểm)
Tính được: (4 -x) (x + 8) = 4x + 3 – x² – 8x (0,25 điểm)
Thu gọn đến kết quả: 2x + 12 (0,25 điểm)

c) A = x2 – 6x + 9 + 1 = (x -3)2 + 1

Thay số ta được giá trị A = 10001 (0,5 điểm)

4.

2016-08-28_215905

5.

Vẽ hình,gt,kl đúng (0,5 điểm)

2016-08-28_215950

a)  Chứng minh được

ΔABD= ΔHBD (cạnh huyền – góc nhọn).

=>AD=HD ( Cạnh tương ứng)

b) Xét ΔBKC có D là trực tâm => BD là đường cao ứng cạnh KC

=> BD vuông góc KC

c) ΔAKD= ΔHCD ( cạnh góc vuông- góc nhọn kề)

=>DK=DC =>ΔDKC cân tại D => DKC=DCK

Advertisements (Quảng cáo)