Trang Chủ Chủ đề Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Địa

Kiểm tra học kì 2 Địa lí 8: Dãy núi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không có hướng cánh cung
Kiểm tra học kì 2 Địa lí 8: Dãy núi của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ không có hướng cánh cung
Kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 8: Ý nào dưới đây không phải là thuận lợi của mùa đông lạnh đối với sản xuất và đời sống ở miền Bắc và Đông...
Thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 8: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước?
Thi và kiểm tra học kì 2 Địa lí 8: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước?
Đề thi và kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 8: Nêu hiện trạng sông ngòi ở nước ta. Nguyên nhân nào làm cho sông ngòi nước ta bị ô nhiễm? Nêu biện...
Kiểm tra học kì 2 – Địa lí 8: Địa hình nước ta đa dạng nhiêu kiểu loại, trong đó quan trọng nhất là địa hình đồi núi vì
Kiểm tra học kì 2 – Địa lí 8: Địa hình nước ta đa dạng nhiêu kiểu loại, trong đó quan trọng nhất là...
Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 8: Nước ta có mây miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền I. TRẮC NGHIỆM (3đ) Chọn và khoanh tròn vào câu trả...
Đề thi và kiểm tra học kì 2 – Địa lí 8: Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là
Đề thi và kiểm tra học kì 2 – Địa lí 8: Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là
Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 8: Giải thích đặc điểm sông ngòi miền Trung Bộ của nước ta? I. TRẮC NGHIỆM (3,5đ) 1. (2,0đ). Chọn ý đúng nhất. Sông ngòi nước ta chảy theo...
[THCS Bình Châu] Kiểm tra kì II môn Địa lí lớp 8:Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?
[THCS Bình Châu] Kiểm tra kì II môn Địa lí lớp 8:Nêu đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam?
 Đề kiểm tra học kì 2 môn Đia Lý lớp 8: Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ? Em hãy kể tên một...

Đề & bài tập hay