Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Thử sức cùng Đề thi HK1 lớp 8 môn Toán – Huyện...

Thử sức cùng Đề thi HK1 lớp 8 môn Toán – Huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng 2017

CHIA SẺ

Mời các em tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8 môn Toán UBNN Huyện Vĩnh Bảo có đáp án năm học 2017 – 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho học sinh lớp 8.

 

UBND HUYỆN VĨNH BẢO

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN: TOÁN 8

(Đề thi gồm 01 trang) (Thời gian:120 phút không kể giao đề)

Bài 1. (1,5 điểm)

2. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a. 5x3 – 5x

b. 3x2 + 5y – 3xy – 5x

Bài 2. (2,0 điểm) Cho 

a) Tìm điều kiện của x để P xác định ?

b) Rút gọn  biểu thức P.

c) Tính giá trị của biểu thức P khi 

Bài 3. (2,0 điểm)  Cho hai đa thức A = 2x3 + 5x2 – 2x + a và B = 2x2 – x + 1

a) Tính giá trị đa thức B tại x = – 1

b) Tìm a để đa thức A chia hết cho đa thức B

c) Tìm x để giá trị đa thức B = 1

Bài 4. (3,5điểm) Cho ΔABC có góc A = 90° và AH là đường cao. Gọi D là điểm đối xứng với H qua AB, E là điểm đối xứng với H qua AC. Gọi I là giao điểm của AB và DH, K là giao điểm của AC và HE.

a) Tứ giác AIHK là hình gì? Vì sao ?

b) Chứng minh 3 điểm D, A, E thẳng hàng.

c) Chứng minh CB = BD + CE.

d) Biết diện tích tứ giác AIHK là a(đvdt). Tính diện tích ΔDHE theo a.

Bài 5. (1,0 điểm)

a) Tìm các số x, y thoả mãn đẳng thức:

b) Với a,b,c,d dương, chứng minh rằng:

——- HẾT ——–  

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM 

—— Chúc các em học tốt ——-

 

CHIA SẺ