Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi môn Sinh học kì 1 lớp 8 phòng GD Xã Minh Hòa 2019: Trình bày sự biến đổi thức ăn về mặt lý học và về mặt hóa học ở  ruột non

Trình bày sự biến đổi thức ăn về mặt lý học và về mặt hóa học ở  ruột non ? trong đề thi cuối học kì 1 lớp 8 phòng GD Xã Minh Hòa.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :(4.0 điểm)

Chọn ý  trả lời đúng nhất trong các câu sau:

1. Xương to ra là nhờ sự phân chia tế bào ở bộ phận nào?

A. Sụn tăng trưởng         b. Mô xương xốp

C. Mô xương cứng          d. Màng xương.

2. Thành phần nào của máu làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng?

A. Hồng cầu                     b. Bạch cầu

C. Tiểu cầu             d. Huyết tương

3. Bộ xương người gồm có các phần chính là:

A. Xương đầu, xương thân, xương chi(xương tay và xương chân)

B. Xương đầu – ngực, xương chi

C. Xương đầu – ngực, xương chi trên, xương chi dưới.

D. Xương thân, xương đầu, xương chi trên

4. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là vì:

A. Xương có cấu trúc hình ống

B. Trong xương có tủy xương

C. Xương có chất hữu cơ và muối khoáng

D. Xương có mô xương cứng, mô xương xốp

Advertisements (Quảng cáo)

5. Biện pháp nào sau đây không phải là phải biện pháp chống cong vẹo cột sống:

A. Ngồi học đúng tư thế.                b. Mang vác đều hai bên.

C. Ăn thức ăn có nhiều chất béo             d. Lao động vừa sức

6. Nơron thần kinh có chức năng nào sau đây

A. Bảo vệ, hấp thụ các chất

B. Tiếp nhận kích thích, dẫn truyền xung thần kinh

C. Nâng đỡ, liên kết các cơ quan

D. Co dãn, tạo nên sự vận động cơ thể

7. Enzim trong nước bọt có tên là:

A. Amilaza        b. Lipaza           c. Tripsin        d. Pepsin

8. Mỗi chu kì co dãn của tim kéo dài:

Advertisements (Quảng cáo)

A. 0,5 giây       b. 0,6 giây     c. 0,7 giây        d. 0,8 giây

PHẦN TỰ LUẬN :(6.0 điểm )

Câu 1: (2.5điểm )

Trình bày sự biến đổi thức ăn về mặt lý học và về mặt hóa học ở  ruột non ?

Câu 2: (2  điểm )

 Trình bày cơ chế của sự trao đổi khí ở phổi ?

Câu 3: (1.5  điểm)

Trong thực tế đời sống, khi có vết thương chảy máu mao mạch, dân gian thường dùng vài sợi thuốc lá hay thuốc lào, lông cu li,.. để đắp vào vết thương. Em hãy giải thích cách xử lí trên?

Advertisements (Quảng cáo)