Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi cuối học kì 1 môn sinh lớp 8 Phòng GD Ba Tơ: Khi gặp người bị tai nạn gãy xương cần thực hiện sơ cứu như thế nào ?

Trường THCS Ba Tơ tổ chức kiểm tra kiến thức cuối học kì 1 môn Sinh học lớp 8 năm 2019, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận.

Trắc nghiệm : (4 điểm).

         -Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Trong các xương sau đây xương dài là:

A . Xương sống .              B . Xương vai.       C . Xương đòn .       D . Xương sọ.

Câu 2 : Sụn đầu xương có chức năng gì ?

A.Giúp xương to về bề ngang.                              B. Tạo các ô trống chứa tuỷ đỏ.

C. Phân tán lực tác động.                           D. Giảm ma sát trong khớp xương .

Câu 3: Hồng cầu có chức năng gì?

A.Vận chuyển nước và muối khoáng.                    B. Vận chuyển khí CO2 và O2..

C. Vận chuyển chất dinh dưỡng.    D. Vận chuyển khí và chất khoáng.

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4: Trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với sự trao đổi chất ở cấp độ tế bào giống nhau ở điểm nào?

A.Đều lấy ôxi thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.

B. Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết, đều thải ra cacbonic và các sản phẩm phân hủy khác.

C. Đều lấy vào ôxi và thải ra cacbonic các sản phẩm phân hủy khác.

D.Đều lấy vào ôxi và các chất cần thiết thải ra các sản phẩm phân hủy khác.                         .

Câu  5:  Sự trao đổi khí ở tế bào xẫy ra như thế nào?

A. Ôxi vào tế bào và Cacbônic ở tế bào vào máu . B. Ôxi và cacbônic từ tế bào vào máu.

Advertisements (Quảng cáo)

C.Khí ôxi và cacbônic từ máu vào tế bào .           D.Cacbônic vào tế bào và ôxi máu vào tế bào.

Câu 6:  “Nổi da gà” là hiện tượng:

A.Tăng thoát nhiệt                    B.Tăng sinh nhiệt.

C.Giảm thoát nhiệt.                D.Giảm sinh nhiệt

Câu 7: Khi hít vào các xương sườn nâng lên thể tích lồng ngực sẽ như thế nào?

A. Lồng ngực được nâng lên.                       B.Lồng ngực được hạ xuống.

C. Lồng ngực hẹp lại.                                  D. Lồng ngực không thay đổi.

Câu 8:  Phổi có chức năng như thế nào?

A. Làm ẩm không khí và dẫn khí.              B. Làm ấm không khí và dẫn khí.

C. Trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường.          D. Trao đổi  và điều hòa không khí.

Tự luân : (6 điểm ).

Câu 9🙁 1,5 điểm)  Phản xạ là gì ? Cho ví dụ về phản xạ ?

Câu 10: ( 2,5 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp chức năng hấp thụ. Kể một số Bệnh về đường tiêu hoá thường gặp và cách phòng tránh.

Câu 11:  ( 1 điểm) Các em  thường có thói quen thuận bên nào nên khi vác, xách vật nặng ta cũng thường dùng tay , vai thuận  nhiều hơn. Điều này có nên không? Tại sao?

Câu 12 : ( 1 điểm) Khi gặp người bị tai nạn gãy xương cần thực hiện sơ cứu như thế nào ?

Advertisements (Quảng cáo)