Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2: Trình bày luận điểm sau đây thành một đoạn văn khoảng 10 dòng theo phương pháp quy nạp

CHIA SẺ
Cho luận điểm sau: “Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với con người”. Trình bày luận điểm trên thành một đoạn văn khoảng 10 dòng theo phương pháp quy nạp … trong Kiểm tra Văn lớp 8 15 phút Học kì 2. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Cho luận điểm sau: “Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối với con người”.

Trình bày luận điểm trên thành một đoạn văn khoảng 10 dòng theo phương pháp quy nạp.


*   Yêu cầu cần đạt:

1. Hình thức

–     Đoạn văn trình bày theo phương pháp quy nạp, có câu chủ đề: “Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu được đối vối con người” nằm cuối đoạn văn.

–   Giới hạn: khoảng 10 dòng, vượt quá hai dòng trừ 0,25 điểm.

2. Nội dung

– Những câu trong đoạn văn hướng đến giá trị tinh thần mà sách đem đến cho con người.

Sách là nhu cầu, là kho tàng tích luỹ tri thức của nhân loại, là người bạn hiền đối với con người nói chung và các em học sinh nói riêng.