Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 chương 2 Vận động: Nguyên nhân của sự mỏi cơ là gì?

CHIA SẺ
Nguyên nhân của sự mỏi cơ là gì?; Tại sao con người lại có thể đứng thẳng và di chuyển rất dễ dàng trên hai bàn chân rất nhỏ so với trọng lượng cơ thể ? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học lớp 8 chương 2 Vận động. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1. (5đ) Tại sao con người lại có thể đứng thẳng và di chuyển rất dễ dàng trên hai bàn chân rất nhỏ so với trọng lượng cơ thể ?

Câu 2. (5đ)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Nguyên nhân của sự mỏi cơ  là?

A. Do thải ra nhiều khí cacbonic

B. Do thải ra ít khí cacbonic

C. Do không được cung cấp đủ oxi

D. Cả A,B và C

2. Xương có tính chất đàn hồi và rắn chắc là vì?

A. Cấu trúc hình ống và có muối khoáng

B. Trong xương có tủy xương và chất hữu cơ

C. Kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng

D. Cấu trúc hình ống và có tủy xương.

3. Sợi cơ gồm

A. Nhiều bó cơ

B. Nhiều tơ cơ

C. Nhiều sợi cơ

D. Tơ cơ mảnh

4. Tính chất của cơ là?

A. Co và dãn

B. Có khả năng co

C. Có khả năng giãn

D. Bám vào hai  xương

5. Cơ co khi?

A. Có kích thích của môi trường

B. Chịu tác động của hệ thần kinh

C. Tơ cơ xuyên sâu vào vùng phân bố

D. Cả A và B


1.. (5đ) Con người lại có thể đứng thẳng và di chuyển rất dễ dàng trên hai bàn chân rất nhó so với trọng lượng cơ thể vì:

– Xương đai hông làm thành bộ xương chậu nâng đỡ toàn bộ nội quan và toàn bộ phần trên cơ thể ở tư thế đứng thẳng và di chuyển trên hai chân sau.

– Dưới xương đùi là xương cẳng chân (có xương chày và xương mác gắn với nhau), to, khoẻ, thích ứng với nhiệm vụ chống đỡ và di chuyển toàn thân.

– Xương cổ chân (khác với xương cổ tay) gồm những xương lớn (làm thành phần sau của bàn chân) và cùng với xương bàn, xương ngón khớp với nhau tạo thành vòm để nâng cao sức chống đỡ và tính vững chắc của chân, đồng thời giúp cơ thể di chuyển dễ dàng do giảm diện tích tiếp xúc với đất.

Câu 2.(5đ)

1

2

3

4

5

C

C

D

A

D