Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Văn 8 chứng minh tình yêu tổ quốc và lòng nhân hậu...

Văn 8 chứng minh tình yêu tổ quốc và lòng nhân hậu luôn là nét đẹp truyền thống của người VN

CHIA SẺ

Tình yêu tổ quốc và lòng nhân hậu luôn là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Anh (chị) hãy chứng minh qua các tác phẩm văn học và thực tế cuộc sống mà anh chị đã học, đã đọc và đã chứng kiến.

MB:  Truyền thống anh hùng trong dựng nước, giữ nước đã hun đúc nên tâm hồn, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của con người Việt Nam.

– Trong các tác phẩm văn học, qua những tấm gương người tốt việc tốt trên báo chí, và ngay cả trong cuộc sống thực tế hằng ngày ngày, chúng ta đều có thể nhận thấy điều đó.

TB: – Truyền thống yêu nước xuất hiện từ rất sớm (dẫn chứng).

– Trải qua nhiều thế kỉ, cha ông ta đã từng làm nên những chiến công rực rỡ (dẫn chứng).

– Bên cạnh truyền thống yêu nước nồng nàn, dân tộc ta còn có truyền thống nhân hậu. (dẫn chứng)

- Quảng cáo -

– Trong lịch sử văn học, tinh thần nhân hậu đã được thể hiện một cách đậm nét qua những tác phẩm lớn của cha ông ta.(dẫn chứng)

– Văn học Cách mạng Việt Nam ngay từ khi hình thành (1930-1945) đến nay vẫn luôn đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa nhân đạo của dân tộc. (dẫn chứng).

– Trong thời chiến tranh, đã có nhiều tấm gương yêu nước chống giặc ngoại xâm (dẫn chứng).

– Yêu Tổ quốc và lòng nhân hậu trong giai đoạn hiện nay (dẫn chứng).

KB: Nêu lên suy nghĩ của bản thân.